Till lo.se Sök Meny
EESK-möte i storpolitikens skugga

EESK-möte i storpolitikens skugga

När Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, höll sitt plenarmöte 25-26 oktober i Bryssel, var det delvis parallellt med stats- och regeringschefernas toppmöte i byggnaden intill vår möteslokal. Gatorna runt omkring var avspärrade, poliser och väktare höll koll på vem som fick passera och journalister stod med sina kamerastativ utanför.

EESKs möte behandlade som vanligt ett antal yttranden på olika teman, men hade därtill två mer övergripande ämnen som debatterades. Det ena var jämställdhet. Det andra var vatten och den strategi som kallas EUs ”Blå Giv”, eller ”Blue Deal”.

Bland de yttranden som antogs finns SOC/769 om utbildningens påverkan på produktivitet och lönenivåer: EESK anför att det är viktigt att fortsätta att stärka yrkesutbildningens roll och image för att vidareutveckla system med varvad utbildning som ett sätt att utbilda människor i grundläggande och övergripande färdigheter samt i färdigheter inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik. Arbetsmarknadsparternas delaktighet är viktig för att främja vuxnas deltagande i utbildning och fortbildning, men tyvärr saknas en strukturerad social dialog, särskilt inom icke-formell utbildning. Civilsamhällesorganisationerna spelar en viktig roll när det gäller att genomföra och främja icke-formell utbildning, särskilt bland ungdomsorganisationer, men också när det gäller att nå ut till dem som är svåra att nå.

NAT/903 om EU och Agenda 2030: att stärka genomförandet av målen för hållbar utveckling är ett förberedande yttrande som tagits fram på begäran av det spanska ordförandeskapet. Trots att kommissionen anser att målen för hållbar utveckling är en viktig del av de politiska riktlinjerna, vill EESK återigen lyfta fram att EU behöver en integrerad, övergripande strategi med ambitiösa långsiktiga mål och planer för att påskynda framstegen med målen för hållbar utveckling på europeisk och global nivå. I stället för att ta itu med målen separat bör EU anta en helhetsstrategi för att minska komplexiteten i sin politik och sina instrument för hållbar utveckling. Kommissionen bör göra ett långsiktigt politiskt åtagande som måste sträcka sig längre än denna mandatperiod. Den måste åta sig att i ett tidigt skede involvera berörda parter i utformningen och fastställandet av dagordningen, att se till att de andra institutionerna är representerade och att tillhandahålla lämpliga resurser för att säkerställa ett meningsfullt och inkluderande deltagande av det civila samhällets organisationer. Målen för hållbar utveckling måste vara ett långsiktigt åtagande även efter 2030. EESK betonar behovet av att involvera det civila samhället, den offentliga och den privata sektorn och den akademiska världen i genom­förandet av målen för hållbar utveckling.

I yttrandet SOC/776 om uppdatering av regelverket för korruptionsbekämpning anför EESK att korruption är ett allvarligt problem som påverkar alla EU-medlemsstater och den demokratiska samexistensen i sig. EESK välkomnar därför kommissionens initiativ för att bekämpa korruption och stöder de föreslagna åtgärderna, som innebär ett försök till systematisering på detta område.

4 svar på ”EESK-möte i storpolitikens skugga”

 1. Arne Johansson skriver:

  De hållbara lösningar som behövs i dagens situation måste stödjas och eller finnas. De krafter som på ena eller andra sättet försöker motverka de hållbara lösningarna måste motarbetas.
  Informationen måste vara öppen och fullständigt. Utbildning om de hållbara systemen måste vara ihärdiga och lyhörda . Innovativa lösningar kan användas men målet med en hållbar lösning får inte glömmas.
  All korruption måste belysas , exponeras och åtalas.

  1. Ellen Nygren skriver:

   Tack för din återkoppling!
   Med vänlig hälsning
   Ellen

 2. Bo Jonsson skriver:

  Du skriver ”Arbetsmarknadsparternas delaktighet är viktig för att främja vuxnas deltagande i utbildning och fortbildning, men tyvärr saknas en strukturerad social dialog, …”. Tycker att EESKs sektretariat kunde kräva information från de fackliga organisationern hur dom kan rent praktiskt medverka och utmana också arbetsgivarsidan. Kan vi inte konstatera att i Sverige medlems utbildningen felar. Teslas arbetare vet inte vad som står i kollektivavtalet som dom förväntas strejka för att få. Vad kan man säga om fackets förberedelser inför strejken?

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar.
   Det kan alltid bli bättre, såväl vår egen medlemsutbildning som annan utbildning. Poängen med att i EESKs yttrande ta upp medverkan från arbetsmarknadens parter och civilsamhällesorganisationer är att påtala att dessa kan bidra konstruktivt och för bättre resultat än om det endast är staten eller kommuner/regioner som involveras i ansvaret.
   Med vänlig hälsning
   Ellen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading