Till lo.se Sök Meny
Europafacklig enighet inför ny mandatperiod

Europafacklig enighet inför ny mandatperiod

Europafacket, European Trade Union Confederation – ETUC, har just avslutat sin 14:e kongress. Fackliga företrädare från 91 nationella medlemsorganisationer har tillsammans antagit ett handlingsprogram, ett manifest och valt ledning för den kommande mandatperioden. Luca Visentini fick förnyat förtroende som generalsekreterare. Två nya vice generalsekreterare utsågs; Esther Lynch från Irland och svenske Pelle Hilmersson, som kommer från TCO. En svensk har också omvalts som revisor: Lars Gäfvert från LO.

Manifestet täcker in de viktiga prioriteringarna som den europeiska fackföreningsrörelsen är överens om att arbeta för de kommande åren. I manifestet beskrivs att facket har ett ansvar för att värna demokratin och den europeiska sociala modellen, som bygger på fred, mänskliga rättigheter och rättvisa levnads- och arbetsvillkor. För att uppnå detta, krävs en hållbar och progressiv ekonomisk politik, lönehöjningar och uppåtgående konvergens mellan länder och sektorer, stärkta rättigheter för arbetstagare och stärkt social dialog. Handlingsprogrammet tar upp samma prioriteringar och är mer detaljerat.

Sammanfattningsvis kan vi säga att kongressen visade stor enighet inom europeisk fackföreningsrörelse och återspeglade devisen “enighet i mångfald”. Vi kommer från olika länder, olika sektorer, olika fackliga och politiska traditioner, men hittar gemensamma prioriteringar och gemensam styrka. Det är en god grund för Europafacket i uppgiften att vara vår gemensamma fackliga röst i den europeiska debatten och EUs policy- och lagstiftningsarbete.

LOs delegation var aktiv i talarstolen. Anna Jensen Naatikka från IF Metall talade om social dialog. Mikael Johansson från Målarna talade på avsnittet om makroekonomiska frågor och ekonomisk styrning. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson talade om kollektivavtal och arbetstidsfrågor. Susanna Gideonsson från Handels tog upp omställningsfrågor. Dan Mattsson från LO-distriktet i Småland och Blekinge talade om jämställdhet.  Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande, talade om att jämställdhet måste genomsyra all politik och att sociala pelaren kan användas som ett verktyg för det. Madelene Engman från GS talade om globala frågor.

Nu startar Europafacket sin nya mandatperiod samtidigt som Europaparlamentet förnyas. Det betyder att den europeiska fackliga rörelsen är redo med uppdaterade prioriteringar och uppfylld av den energi det ger att samlas till kongress, när EU-parlamentet, kommissionen och rådet snart startar sin nya mandatperiod.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading