Till lo.se Sök Meny
ILO-systemet fungerar; skarpa rekommendationer idag till Qatar

ILO-systemet fungerar; skarpa rekommendationer idag till Qatar

Idag avslutas ILOs arbetskonferens i Genève. Företrädare för arbetstagare, arbetsgivare och regeringar från länder i hela världen har i två veckor diskuterat frågor om villkor i arbetslivet, och tillämpning av gällande konventioner. Alla slutsatser antas genom konsensus, det vill säga gemensamt mellan grupperna.

Den kommitté som jag har deltagit i; tillämpningskommitten (Committee on Application of Standards) har i år lyckats enas om rekommendationer till 24 länder som fått svara för hur de lever upp till vad de åtagit sig.

Detta är ett genombrott efter tidigare dödläge, då arbetsgivarna har ifrågasatt underlaget från den fristående expertkommittén. Att denna rapport har antagits helt enigt innebär ett starkt försvar för ILOs övervakningssystem, och det måste beskrivas som ett stort och viktigt framsteg.

Ett av länderna som fått rekommendationer från ILOs arbetskonferens efter granskning i tillämpningskommittén är Qatar, som var anmält för brott mot konvention nummer 29 om tvångsarbete.

ILO har nu uttalat att Qatars regering uppmanas att avskaffa det så kallade kafalasystemet, och ersätta det med arbetstillsånd som tillåter arbetare att byta arbetsgivare, att sträva efter att avskaffa utresetillstånd , samarbeta med sändarländer så att arbetare inte behöver betala för att bli rekryterade och att förstärka arbetstillsynen på arbetsplatser där migrerande arbetstagare jobbar. Qatar uppmanas också att underlätta för arbetare att få juridisk prövning om de blivit felaktigt behandla, och att de som som är anvariga för att ha lurat arbetare i fråga om lön och arbetsvillkor.

Det här är frågor som LO varit aktivt pådrivande i, och även vår fackliga världsorganisation International Trade Union Confederation, ITUC.

Nu gäller det att alla länder verkligen ser till att leva upp till ILOs konventioner i praktiken, så att arbetare i hela världen får chans till anständiga villkor och att behandlas med respekt och värdighet. Det arbetet måste vi fortsätta att driva från fackligt håll, i våra egna länder och genom internationellt samarbete.

Årets resultat från ILOs arbetskonferens är ett nödvändigt bevis för ILOs funktion och ger hopp för framtiden.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading