Till lo.se Sök Meny
EU-perspektiv på kvinnor på arbetsmarknaden

EU-perspektiv på kvinnor på arbetsmarknaden

Idag på internationella kvinnodagen deltog jag på en konferens om kvinnor på arbetsmarknaden, arrangerad av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är inskrivet i artikel 2 i fördraget om europeiska unionen och är en grundläggande värdering för hela EU-arbetet. Dessutom är jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden ett område som nämns i artikel 153 i fördraget om EUs funktionssätt, där EU ska komplettera och understödja medlemsstaternas verksamhet.

EESKs ordförande Christa Schweng inledde med att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter, men ändå återstår mycket att göra för verklig jämställdhet, inte minst på arbetsmarknaden. Färre kvinnor än män förvärvsarbetar. Kvinnor tjänar mindre per timme än män. Därför har många kvinnor betydligt lägre pensioner än män. Tillgång till omsorg för barn och gamla är avgörande för kvinnors reella möjligheter att förvärvsarbeta. EUs satsning på att bryta segregationen i fråga om yrkesval är välkommen.

Kommissionär Helena Dalli, med ansvar för jämställdhetsfrågor, berättade om EUs jämställdhetsstrategi. Bland annat lyfte hon initiativ för att främja jämställda löner och för fler kvinnor i bolagsstyrelser. Även kommissionären tog upp att tillgång till barn- och äldreomsorg är avgörande för att kvinnor ska kunna förvärvsarbeta och därmed viktiga delar för ett jämställt arbetsliv. EUs jämställdhetsstrategi innebär också att kommissionen aktivt ska beakta jämställdhetsperspektivet i alla politikområden.

Manuela Tomei från ILO berättade om konvention 190 om våld och trakasserier i arbetslivet och uppmanade till ratifikation av konventionen.

EESK-ledamöter tog upp exempel på hur kvinnor än idag utsätts för fördomar och diskriminering i arbetslivet. Jag tog upp två exempel som verkar självklara, men som har haft stor betydelse för faktisk jämställdhet i Sverige: tillgång till barn- och äldreomsorg som man har råd med och individuell inkomstbeskattning. Även om det är varje medlemsstats mandat att bestämma om sitt skattesystem, bör man kunna utbyta goda erfarenheter och belysa vikten av att varje persons inkomst beskattas individuellt, oavsett om man är gift, sambo eller ensamstående. Mitt inlägg fick stöd av en finsk kollega, som representerar arbetsgivarna, en facklig kollega från Malta och väckte intresse hos fler deltagare. Så självklara saker hos oss, är inte självklara hos alla andra, inte ens i näraliggande länder. Alltså förtjänar självklarheter att upprepas. Och åter är detta ett exempel på att samtal där man berättar om sin vardag och lyssnar på varandras erfarenheter är väldigt viktiga för att tankar ska kunna utvecklas och bli till politiska förslag och verklighet.

4 svar på ”EU-perspektiv på kvinnor på arbetsmarknaden”

 1. Lasse johansson skriver:

  Jämställdhet , ett naturligt tillstånd utan den minsta tvekan för en Socialdemokrat. Övriga parti måste tala för sig själv, försök inte krypa undan med medeltida svar, typ jag är liberal.

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej, tack för din kommentar! Ja, visst bör jämställdhet vara naturligt för oss alla. Och ändå återstår till exempel omotiverade löneskillnader. Men ju fler som tar ställning, desto bättre lyckas vi skapa ett rättvist samhälle.

 2. Göran Johansson skriver:

  Det är viktigt att man pratar i alla sammanhang hur viktigt det är med lika lön för kvinnor och män att lönen skall vara gångbart . Där anser jag att svenska företag som verkar utanför våra gränser skulle tillkämpa det systemet .Även de företag som köper produkter utomlands skulle ställa krav på det och inget barn arbetet. Jag undrar om de företags ledare som tycker att sin kvinnliga livs kamrat skulle ha lägrelön än sina manliga kamrater. Eller att sina barn skall arbeta under många gånger under vidriga förhållanden Min åsikt skärp er företagare som utnyttjar kvinnor och barn enligt ovan

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej! Tack för din kommentar. LO håller naturligtvis med om principen lika lön för lika arbete och håller självklart med om att barn inte ska utnyttjas i underbetalt arbete. Just nu finns dessutom ett förslag till EU-lagstiftning som skulle skärpa företagens ansvar för att se till att deras leverantörskedjor inte innehåller otillbörligt utnyttjande av arbetskraft.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading