Till lo.se Sök Meny
Mottagande av flyktingar – ett gemensamt ansvar för hela Europa

Mottagande av flyktingar – ett gemensamt ansvar för hela Europa

EESK antog i veckan vid sitt marsplenum en rapport om flyktingsituationen i Europa. Rapporten är tämligen unik i sitt slag, vågar jag påstå. Den baseras nämligen på erfarenheter som EESK-ledamöter har från besök i elva EU-länder plus Turkiet. 36 av EESKs ledamöter har i grupper om tre besökt flyktingläger och tagit del av hur flyktingar tas emot konkret på plats.

Jag var en av de tre som besökte Kroatien i mitten av januari. EESK-ledamöter har besökt platser där flyktingar tas emot i de respektive länderna, det vill säga i flyktingläger och vid gränskontroller, samt träffat företrädare för regeringar och ansvariga myndigheter plus de organisationer för frivilligarbete som är engagerade i att hjälpa flyktingar. Det handlar främst insatser för att klara akuta behov, som utdelning av mat och kläder, men även mer långsiktigt arbete för integration.

I alla de besökta länderna gör tusentals frivilliga i olika organisationer enorma insatser för att hjälpa flyktingar i en besvärlig situation, som komplement till de insatser som ländernas myndigheter gör. Utan dessa medmänskliga insatser skulle flyktingarnas situation vara oändligt mycket mer miserabel än vad den är ändå.

Under plenarmötet deltog den grekiske EU-kommissionären Dimitris Avramopoulos, som är ansvarig bland annat för migrationsfrågor i EU, i en debatt i samband med att vår rapport presenterades och antogs. Jag var en av talarna. Mitt inlägg fokuserade på några av huvudbudskapen från den samlade EESK-rapporten:

  • EU och medlemsstaterna måste avsätta tillräckliga resurser i form av personal, finansiering och infrastruktur för mottagande av och stöd till flyktingar
  • Medlemsstaterna är ansvariga för genomförandet av Genève-konventionen
  • EU bör anstränga sig mer för att samordna humanitära insatser
  • Kommissionen måste övervaka att alla medlemsstater på ett korrekt sätt införlivar och efterlever EUs asyllagstiftning, särskilt direktivet om mottagningsvillkor
  • Medlemsstaterna måste visa att det finns en politisk vilja att ta emot och ge stöd till flyktingar

Vi måste visa solidaritet och medmänsklighet, stå upp för människors grundläggande rättigheter – en möjlighet att leva tillsammans i fred – EUs grundidé.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading