En framgångsrik klimatpolitik förutsätter en klimatsmart näringspolitik

Redan på Europafackets andra kongressdag diskuteras klimatfrågan. Fackföreningarna har länge stött FNs strävan att begränsa den globala temperaturstegringen men har samtidigt påpekat att frågan har en social dimension. Den omställning som krävs för att minska vår klimatpåverkan måste samtidigt vara rättvis. Numera talar allt fler om en rättvis omställning, Just Transition, men länge kunde jag […]

Få upp trycket i klimatarbetet!

I dag fredag den 15 mars genomförs klimataktioner runt om i hela världen. Aktionerna är en angelägen påminnelse om att vi måste agera nu om vi ska klara Parisavtalets mål. I höstas presenterade FNs klimatexperter i IPCC sin rapport om förutsättningar att nå 1,5 graders målet. Enligt dem krävs att koldioxidutsläppen minskar med 45 procent […]

Med vilja och solidaritet kan Klimathotet undanröjas

Det är ingen tvekan om att klimatförändringarna utgör en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska utsläppen till hållbara nivåer är nödvändigt för att också kommande generationer ska få leva i en miljö med samma förutsättningar att skapa goda livsvillkor som vi har idag. Parisavtalets mål är att den globala temperaturstegringen hamnar långt under 2 grader […]

Parisavtalet lämnar inte plats för friåkare

Med Parisavtalet fick arbetet med att hejda den globala temperaturstegringen en ordentlig skjuts i rätt riktning. Vi fick en global överenskommelse om att hålla temperaturstegringen långt under 2 grader med ambitionen att inte överstiga 1,5 grader. För att klara det får världens samlade utsläpp av växthusgaser inte överstiga netto-noll under seklets andra hälft. Det innebär […]

Att vilja men inte kunna – om Trumps energipolitik

Förutom att byta gardiner deklarerade Donald Trump under sin första dag som president en ny energipolitisk inriktning. President Trump har åtagit sig att avskaffa skadlig och onödig politik såsom den klimatpolitiska handlingsplanen står det nu att läsa på Vita husets hemsida. Genom att utnyttja de amerikanska resurserna (läs fossila bränslen) maximalt, vill han minska kostnaderna […]

En klimatanpassad ekonomi gynnar landsbygden

För att inte klimatkrisen ska framstå som ohanterlig kan det finnas anledning att inleda med en gammal klyscha; det kinesiska tecknet för kris också betyder möjlighet. Att vi står inför en klimatkris råder det bred enighet om. Men samtidigt som det finns mängder av såväl befintliga som framtida möjliga åtgärder för att hantera denna kris, […]

Nyckeln till ett framgångsrikt klimatavtal stavas Rättvisa

Så drog det igång med tal av ledarna från världens länder; FNs 21 konferens om klimatförändringarna, COP 21. Av uttalandena att döma råder det enighet om behovet att begränsa den globala temperaturökningen till 2 grader, tyvärr håller inte de utlovade åtgärder samma nivå. Inför årets klimatmöte har länderna själva fått redovisa vilka åtgärder de vill […]

En grön ekonomi med anständiga jobb

Årets tema för världsfacket IFS dag för anständiga arbetsförhållanden, world decent work day, är klimaträttvisa. De hittills misslyckade försöken att nå bindande internationella överenskommelser för att minska utsläppen av växthusgaser riskerar att undergräva människors möjligheter till arbete och försörjning. Den internationella fackliga rörelsens krav på världens regeringar är att de måste komma överens om att minska […]

Vad är en satsning?

Nu ska ”regeringen satsa 700 miljoner kronor på en ny grön fond som särskilt ska investera i små och medelstora företag”. Det kungjorde de båda centerministrarna Anna-Karin Hatt och Annie Lööf häromveckan på DN-debatt.  Det underförstådda budskapet tycks vara att dessa båda hade lyckats skaka fram ytterligare 700 miljoner kronor i ökade statliga utgifter. Det […]

ILO vill se en grön omställning av arbetslivet

Gröna jobb ska ha rimliga arbetsvillkor och övergången till en grön ekonomi ska betalas rättvist. Det enades såväl världens regeringar som arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter om på årets ILO-konferens som nu är på väg att avslutas. I år hade en särskild arbetsgrupp fått i uppgift att behandla en rapport om Gröna jobb och hållbar utveckling. Klimatproblemen […]