Till lo.se Sök Meny
Med vilja och solidaritet kan Klimathotet undanröjas

Med vilja och solidaritet kan Klimathotet undanröjas

Det är ingen tvekan om att klimatförändringarna utgör en av mänsklighetens största utmaningar. Att minska utsläppen till hållbara nivåer är nödvändigt för att också kommande generationer ska få leva i en miljö med samma förutsättningar att skapa goda livsvillkor som vi har idag. Parisavtalets mål är att den globala temperaturstegringen hamnar långt under 2 grader med ambitionen att inte överstiga 1,5 grader.

Att hantera klimatutmaningen är i högsta grad en politisk uppgift. Det är också en solidarisk uppgift. Vi tjänar alla på att undvika en stigande global medeltemperatur. Samtidigt är det omöjligt för en enskild nation, bransch, fack eller företag eller individ att på egen hand lösa denna uppgift. Det krävs samarbete och engagemang och uppfinningsrikedom från alla delar. Den omställning som krävs är mer omfattande för vissa länder, branscher eller individer än för andra. För att lyckas måste vi därför alla uppleva att kostnaderna för omställningen fördelas rättvist. En solidarisk och rättvis politik är nödvändig.

Vår miljö och vårt klimat påverkas i stor utsträckning av de produktionsprocesser, råvaror, transportmedel och teknik som används i tillverkningen av varor och tjänster. Sådana frågor ansvarar och beslutar arbetsgivaren över. Det innebär inte att facket saknar anledning att ha synpunkter och vara pådrivande för förändringar. Vi gör det när sådana faktorer påverkar arbetstagarens direkta arbetsmiljö. Fackets engagemang i klimat- och miljöfrågor kan ses som en vidare del av det goda arbetet: Strävan efter arbeten som leder till förbättrade livsvillkor. Problemen med miljöförstöring och klimatförändringar finns redan och om vi inte alla bidrar till att förhindra denna utveckling, kommer vi alla att stå inför en situation vi inte vill befinna oss i.

Facket i Sverige har länge bejakat strukturomvandlingar. Men dessa fungerar bäst om de är planerade och sker succesivt. Vi har sett hur bristande insikter i behovet av nödvändiga investeringar har lett till plötsliga nedläggningar av större företag eller hela branscher. De har på kort sikt lett till att många människor ställs utan jobb och med lägre inkomst och sämre försörjningsmöjligheter. En omställning med hänsyn till miljö- och klimatutmaningarna måste ske och den kommer att ske. Vi har dessutom möjlighet att genomföra den planerat så att människor, företag och branscher kan utvecklas och inte avvecklas. Men det kräver en bred uppslutning där alla parter samlas för en progressiv klimatpolitik

LO arbetar just nu med att ta fram ett klimatpolitiskt handlingsprogram och en del i detta arbete är den underlagsrapport som presenteras idag: Fem förslag för en investeringsledd klimatpolitik.

Rapporten diskuterades på seminarium som webbsändes och kan ses här.

Klimatutmaningen är en global uppgift. Därför arbetar LO också tillsammans med världsfacket och Europafacket i dessa frågor.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading