Till lo.se Sök Meny
Vad är en satsning?

Vad är en satsning?

Nu ska ”regeringen satsa 700 miljoner kronor på en ny grön fond som särskilt ska investera i små och medelstora företag”. Det kungjorde de båda centerministrarna Anna-Karin Hatt och Annie Lööf häromveckan på DN-debatt.  Det underförstådda budskapet tycks vara att dessa båda hade lyckats skaka fram ytterligare 700 miljoner kronor i ökade statliga utgifter. Det kan i och för sig tyckas vara lite pengar då det sträcker sig fram till 2020 och statens årliga utgifter uppgår till drygt 800 miljarder kronor. Men eftersom finansministern budgetideologi verkar vara; gärna en statlig inkomstminskning men absolut ingen statlig utgiftsökning, så måste det ses som någon form av framgång väl värd att annonsera på DN-debatt. Men är det verkligen så?

”Satsningen” omnämns också i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet och här framgår det att fonden ska tillföras 175 miljoner från vardera ALMI företagspartner AB och Energimyndigheten. Summa summarum 350 miljoner eller hälften av 700 miljoner. Resterande pengar hoppas man kunna ta från EUs regionalfondsmedel.

För att få del av EUs regionalfondspengar krävs bland annat två saker. Att en viss andel satsas på att förbättra miljön samt att staten skjuter till lika mycket pengar som EU. EUs regionalfondsmedel har Sverige fått del av länge men nu pågår arbetet med att få pengar för nästa period som sträcker sig fram till just 2020.

Även om både ALMI företagspartner och Energimyndigheten ska stå för finansieringen av 350 miljoner kronor så tillförs de inga extra pengar för detta i budgeten.  Istället handlar det om en ompaketering av redan befintliga pengar från de båda myndigheterna samt de 350 miljoner som regeringen på så sätt förväntar sig att EU ska skjuta till.

Det som Hatt och Lööf lanserar som en satsning skulle snarast kunna beskrivas som en budgetteknisk konstruktion för att få tillgång till EUs regionalfondsmedel. Men det låter ju inte lika offensivt och förmodligen skulle det inte heller platsa på DN-debatt. Så i en värld av spinndoktorer får det istället lanseras som; en regeringssatsning på 700 miljoner.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading