Till lo.se Sök Meny
Att vilja men inte kunna – om Trumps energipolitik

Att vilja men inte kunna – om Trumps energipolitik

Förutom att byta gardiner deklarerade Donald Trump under sin första dag som president en ny energipolitisk inriktning. President Trump har åtagit sig att avskaffa skadlig och onödig politik såsom den klimatpolitiska handlingsplanen står det nu att läsa på Vita husets hemsida. Genom att utnyttja de amerikanska resurserna (läs fossila bränslen) maximalt, vill han minska kostnaderna för de amerikanska löntagarna. Han tror sig samtidigt kunna öka löntagarnas lön med mer än 30 miljarder US-dollar under de kommande 7 åren.

För att skapa jobb i de delar av USA som drabbats särskilt hårt av arbetslöshet vill Trump väcka liv i de nedlagda kolgruvorna. Att öka sysselsättningen samt förbättra lönerna och minska löntagarnas energikostnader är naturligtvis positivt, men att göra det med ökad användning av olja, kol och gas leder inte till önskat resultat. Det skapar inga stabila och långsiktiga jobb och leder inte heller till billigare energi. Dessutom riskerar det att medföra kraftigt ökade utgifter för att hantera klimatförändringarnas konsekvenser. Pengar som hade kunnat användas mer konstruktivt om man vill göra America great again.

I Paris 2015 enades världens länder om att hejda den globala temperaturstegringen och i november 2016 trädde det så kallade Parisavtalet ikraft. Avtalet säger att den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader med ambitionen att inte överskrida 1.5 grader. För att lyckas krävs att den globala fossilanvändningen upphör före 2050 vilket förutsätter en omfattande omställning som måste påbörjas snarast. Att då satsa på olja och kol går naturligtvis i diametralt motsatt riktning. Särskilt allvarligt är det eftersom USA är ett av de länder som släpper ut mest växthusgaser.

Men det är inte bara av klimatskäl förnuftigt att satsa på förnyelsebar energi. Det blir dessutom billigare. Redan nu är det mer lönsamt att investera i sol- eller vindenergi än i fossila bränslen och om 10 år beräknas el från solenergi vara häften så dyrt som el från kol och naturgas. Den regering som vill stimulera sysselsättningen och minska löntagarnas energikostnader bör således inte satsa på jobb inom den fossila energiindustrin utan i den förnybara. Länder som ligger långt framme där har dessutom möjlighet att få exportintäkter från försäljning av de varor, den teknik och de tjänster som uppstår inom den förnyelsebara energiindustrin. Ett exempel på detta är Danmark som genom att satsa på vindkraft har blivit världens största tillverkare av vindkraftverk. Allt eftersom länderna ställer om sin energiproduktion i enlighet med Parisavtalet kommer efterfrågan på produkter och tjänster från tillverkare av förnyelsebar energiteknik att öka ytterligare. Där skulle USA kunna ha något att erbjuda om de istället väljer att satsa på förnyelsebart.

En klassisk devis lär oss att det inte är den nya tekniken vi ska frukta utan den gamla. Det är genom att hålla fast vid den gamla som människor blir arbetslösa och fattigare. Trots sina uttalade avsikter ser det därför ut som att Trumps energipolitik leder landet i fel riktning och längre bort från det han säger sig vilja uppnå.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading