Till lo.se Sök Meny
En klimatanpassad ekonomi gynnar landsbygden

En klimatanpassad ekonomi gynnar landsbygden

För att inte klimatkrisen ska framstå som ohanterlig kan det finnas anledning att inleda med en gammal klyscha; det kinesiska tecknet för kris också betyder möjlighet. Att vi står inför en klimatkris råder det bred enighet om. Men samtidigt som det finns mängder av såväl befintliga som framtida möjliga åtgärder för att hantera denna kris, så utnyttjas dessa lösningar ännu alldeles för lite. För att snabba på utvecklingen krävs politiska beslut som ökar efterfrågan på fossilfria varor och tjänster samt leder till investeringar i fossilfria lösningar.

Sverige har goda förutsättningar att ställa om till ett klimatneutralt samhälle. Här finns inte bara naturresurser för att effektivt minska utsläppen av växthusgaser. Här finns också mycket forskning som visar hur dessa kan användas inom en rad nya områden så att vi kan bli fossiloberoende. Sammantaget ger det Sverige goda förutsättningar att bygga upp nya industrier för nya exportprodukter och nya arbetstillfällen.

Genom ett ökat byggande i trä skapas exempelvis förutsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som vi kan öka upptaget av koldioxid. Det trä som sågverken inte har användning för blir samtidigt restprodukter som kan användas till en fossilfri kemiindustri eller för att producera biodrivmedel. Genom att utveckla fossilfria varor och teknik förbereder vi oss också för en global efterfrågan. Förra årets klimattoppmöte i Paris visade att värdens länder är eniga om att den globala temperaturstegringen måste hejdas. Så långt under 2 grader som möjligt med ambitionen att inte överskrida 1,5 grader innebar överenskommelsen. Vid årets klimattoppmöte i Marrakech förstärkes intrycket av att ambitionen ligger fast.

Ett exempel på omställningen är att Frankrike nu förbjuder användningen av plastpåsar. Från och med 2020 blir det dessutom förbjudet med plastbestick, -glas och -muggar. Plast tillverkas vanligtvis av fossila oljeprodukter men i princip allt som tillverkas av olja kan istället framställas av cellulosa, som bland annat finns i trä. Frankrikes beslut har fått ett svenskt företag som specialiserat sig på just biomaterial att där se en framtida exportmarknad.

För svensk del kan fossilfrihet samtidigt innebära ett lyft för landsbygden. Där står skogen och genom att bygga ut sågverk samt satsa på industriellt trähusbyggande finns där förutsättningar att skapa mängder av arbetstillfällen. Lägg därtill landsbygdens möjligheter att fånga in vind och sol för förnyelsebar energiproduktion så blir det tydligt att en fossilfri och klimatvänlig ekonomi för Sveriges del borde innebära nya möjligheter för landsbygden. För de politiker som vill öka sysselsättningen, göra Sverige fossilfritt och utveckla landsbygden finns nu möjlighet att förena dessa mål i en näringspolitik som ser dessa sammanhang och möjligheter.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading