Etikettarkiv: Miljö

Parisavtalet lämnar inte plats för friåkare

avatar

Med Parisavtalet fick arbetet med att hejda den globala temperaturstegringen en ordentlig skjuts i rätt riktning. Vi fick en global överenskommelse om att hålla temperaturstegringen långt under 2 grader med ambitionen att inte överstiga 1,5 grader. För att klara det får världens samlade utsläpp av växthusgaser inte överstiga netto-noll under seklets andra hälft. Det innebär […]

Det finns inga jobb på en död planet!

avatar

”Varför sysslar facken med klimat- och miljöfrågor”, undrar en bekant till mig. ”Ni ska väl ägna er åt jobbfrågan, fackliga rättigheter och social jämlikhet?” Ja, just det. Precis därför driver vi på för en schyst grön omställning. För att det handlar om framtidens jobb och global rättvisa. I den globaliserade värld vi lever i, krävs […]

EESK om Smart lagstiftning

avatar

EESK skriver i sitt yttrande över kommissionens meddelande om Smart lagstiftning att program för att minska onödiga regelbördor måste säkerställa att företag inte undantas från arbetarskyddsbestämmelser, jämställdhetsnormer och miljöstandarder. EU-kommissionen har gjort ett omfattande arbete på temat ”regelförenkling”, så kallad ”smart lagstiftning”. Det går i korthet ut på att minska regelbördan för små och medelstora […]

EESKs plenarmöte i april

avatar

EESK består som ni vet av ledamöter som föreslagits av organisationer i medlemsländerna. Fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och övriga intressegrupper möts och diskuterar lagförslag och andra texter från EUs institutioner. Nio gånger om året är det möte i plenum, dvs hela kommittén sammanträder, och däremellan är det möten i arbetsgrupper och sektioner, ungefär som i ett […]

Skrotning av fartyg – en fråga om grundläggande arbetsvillkor och miljöskydd

avatar

Denna vecka har EESK haft plenarmöte. Många viktiga frågor har debatterats, som exempelvis stabilitetsobligationer, solidaritet på asylområdet, kommissionens vitbok om pensioner och metoder för hur läkemedel ska prissättas. Men ett annat ämne, ett yttrande med titeln ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordnig om återvinning av fartyg”, är mer fackligt intressant än vad man först kanske […]