Till lo.se Sök Meny
Svidande kritik mot regeringens klimatpolitik

Svidande kritik mot regeringens klimatpolitik

Igår släpptes klimatpolitiska rådets årliga utvärdering av hur regeringens samlade politik bidrar till att uppfylla Sveriges klimatmål.  Och i år kommer rådet med svidande kritik mot regeringen: Sverige tappar styrfart och för första gången på två decennier ökar klimatutsläppen till följd av regeringens politik. När EU har lyckats hålla fokus på en ambitiös klimatpolitik även i kristider går Sverige i motsatt riktning.

Varför det är så allvarligt blir tydligt i den andra delen av klimatpolitiska rådets årsrapport om synergier och målkonflikter: att vi når klimatmålen är nödvändigt för att nå alla andra samhällsmål. Det här är så grundläggande men ändå så förbisett i den politiska debatten att jag känner att jag vill repetera det:

Att nå klimatmålen är nödvändigt för att nå alla andra samhällsmål.

Välfärd, folkhälsa, sysselsättning och ekonomisk utveckling är alla beroende av ett (någorlunda) stabilt klimat. För att värna konkurrenskraften, och därmed jobben, är det också centralt att Sverige ligger i framkant i klimatomställningen. Därför är det så viktigt att inse att klimatpolitiken inte är ett avgränsat politikområde, utan att till exempel arbetsmarknads-, utbildnings-, närings- och bostadspolitik också är klimatpolitik.

Och det här gör också att det är otroligt viktigt för LO-förbundens medlemmar att Sverige har en ambitiös samlad politik för klimatomställningen.

Det vi behöver prata mer om är hur klimatomställningen ska ske. Som klimatpolitiska rådet påpekar kan ett klimatomställt samhälle se ut på flera olika sätt och vägen dit kan se olika ut. Hittills har klimatpolitiken haft alldeles för lite fokus på rättvisa och delaktighet. Hur fördelar vi nyttor och kostnader för omställningen på ett rimligt sätt? Hur säkerställer vi att alla kan vara delaktiga i att forma framtidens samhälle? Dessa frågor behöver vara kärnan i klimatpolitiken. Förmågan att hantera de konflikter som ofrånkomligen uppstår när samhället förändras behöver också bli mycket bättre.

Om Sverige inte ska tappa den fördel vi haft i klimatomställningen måste regeringen skärpa sig. Och för att säkerställa en rättvis klimatomställning behöver regeringen göra som man lovat och lyssna på fackföreningar och andra samhällsaktörer när man utformar den klimatpolitiska handlingsplan som ska läggas fram i höst.

Läs Klimatpolitiska rådets rapport 2023 här.

Ett svar på ”Svidande kritik mot regeringens klimatpolitik”

  1. Arne Johansson skriver:

    Klimatet är vår tids ödesfråga och den måste behandlas rätt enligt det liv som levs här och nu. Det betyder att glesbygden inte kan ha samma politik som tätorten, norra Sverige och södra Sverige har olika förutsättningar och dessa måste beaktas.
    Ett stort problem som behöver behandlas med fin känslighet.
    Vår värld och vårt land ligger i vågskålen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading