Till lo.se Sök Meny
EESKs plenarmöte i april

EESKs plenarmöte i april

EESK består som ni vet av ledamöter som föreslagits av organisationer i medlemsländerna. Fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer och övriga intressegrupper möts och diskuterar lagförslag och andra texter från EUs institutioner. Nio gånger om året är det möte i plenum, dvs hela kommittén sammanträder, och däremellan är det möten i arbetsgrupper och sektioner, ungefär som i ett parlament.

Nu i april dominerades plenarmötet av att det var dags att byta ordförande, för det gör man när halva den femåriga mandatperioden passeras. EESK har för första gången haft en svensk ordförande. Det var Staffan Nilsson från LRF. Hans motto för ordförandeperioden har varit Tillsammans för ett hållbart Europa.

Ett av de yttranden som EESK behandlade och antog den här gången har ett hållbarhetstema, och gäller “De ekonomiska effekterna av elsystem som bygger på en ökad användning av intermittenta förnybara energikällor”. Syftet med att främja förnybara energikällor på EU-nivå är att minska de energirelaterade koldioxidutsläppen (och därmed bidra till EUs klimatskyddsarbete) och att minska importberoendet (för en tryggare energiförsörjning inom Europa). Det behövs en gemensam europeisk energipolitik för att motverka risken att tillverkning i ännu större utsträckning flyttar till länder utanför EU och att vi därmed missar miljömål och försämrar Europas ekonomi.

Ett annat yttrande som också berör miljöfrågor handlar om EUs politik för Arktis som ett redskap för att möta de globala utmaningarna i området. I det arktiska området märks klimatförändingarna tydligt genom att istäcket minskar. Detta medför samtidigt nya möjligheter till ekonomisk verksamhet i ett område som är rikt på naturresurser. Arktis har ett sårbart ekosystem och en befolkning som behöver lämpligt skydd och uppmärksamhet. Förändringarna kan innebära maktpolitiska omvälvningar. EESK vill att EU ska ha en målmedveten arktisk strategi och ett trovärdigt engagemang i samarbetet med länderna i Arktis. Kommittén vill se satsningar på en ansvarsfull ekonomisk verksamhet som stöder sig på kunskaper om kalla klimatförhållanden.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading