Till lo.se Sök Meny
EESK om Smart lagstiftning

EESK om Smart lagstiftning

EESK skriver i sitt yttrande över kommissionens meddelande om Smart lagstiftning att program för att minska onödiga regelbördor måste säkerställa att företag inte undantas från arbetarskyddsbestämmelser, jämställdhetsnormer och miljöstandarder.

EU-kommissionen har gjort ett omfattande arbete på temat “regelförenkling”, så kallad “smart lagstiftning”. Det går i korthet ut på att minska regelbördan för små och medelstora företag.            Den absoluta majoriteten av företag i EU-länderna klassas in i begreppet små och medelstora företag.

Onödiga regler vill väl ingen ha. Men regler på arbetsrättens område är oftast till för att skydda den svagare parten, det vill säga de anställda. Därför är det viktigt att komma ihåg vilken funktion en regel är till för att fylla när man diskuterar minskning av mängden regler.
Just därför är det så viktigt att EESK betonar att arbetsmiljö, jämställdhet och miljöskydd inte kan ses som områden där regler är onödiga, eller att skyddsregler för dessa syften kan rationaliseras bort med administrativa argument om “minskad regelbörda”.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading