Till lo.se Sök Meny
Länderna som granskas av ILO 2019 samt vikten av tillgång till sociala skyddsnät för alla

Länderna som granskas av ILO 2019 samt vikten av tillgång till sociala skyddsnät för alla

Som min kollega Ellen Nygren rapporterade om här på bloggen i måndags pågår just nu FNs arbetslivsorgans, ILOs, årliga arbetskonferens.

Det är i år 100 år sedan ILO startade och därför är årets konferens såklart lite extra speciella. Bland annat har vi under dagarna fått lyssna på många stats- och regeringschefer, bland annat Sveriges statsminister Stefan Löfven som i måndags talade om den ”win, win, win-situation” som man kan uppnå genom social dialog och hur viktigt det därför är att fler ansluter sig till Global Deal, det initiativ till som han och den svenska regeringen startade och som adopterades av ILO och OECD, för att främja den sociala dialogen globalt. Det var ett bra och tydligt tal om vikten av ett fortsatt starkt ILO som driver på för att skapa en framtida arbetsmarknad där arbetare kan känna sig trygga och där ingen lämnas efter vid de stora omställningar vi står inför framöver.

Förutom firandet av 100-årsjubileumet pågår såklart det arbete som alltid pågår under ILOs arbetskonferenser, bland annat arbetet med att granska hur medlemsstaterna tillämpar och följer de kärnkonventioner som man förbundit sig att följa genom sitt medlemskap samt genom att ratificera de konventioner som under åren förhandlats fram inom ILO. Detta viktiga arbete har skett på samtliga arbetskonferenser sedan 1926 så detta är det 94:e mötet där tillämpningskommittén sammanträder och utför sin granskning.

Inför arbetskonferensen hade arbetstagarna och arbetsgivarna förhandlat fram en lång lista med 40 länder som man ansåg ha brutit mot ILO:s konventioner gällande fackliga och mänskliga rättigheter och igår, efter intensiva förhandlingar ända fram till deadline, antogs den lista med de 24 länder som kommer att diskuteras under konferensen och där ländernas regeringar förväntas redogöra för varför man brustit i sin tillämpning av konventionerna och hur man tänker garantera att man följer dem bättre framöver, dessa 24 länder är:

 • Turkiet gällande konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig
 • Etiopien gällande konvention 138 om minimiålder för tillträde till arbete
 • Irak gällande konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete
 • Libyen gällande konvention 111 om diskriminering
 • Burma gällande konvention 29 om tvångsarbete
 • Nicaragua gällande konvention 117 angående socialt skydd
 • Tadjikistan gällande konvention 111 om diskriminering
 • Uruguay gällande konvention 98 om rätten till kollektiva förhandlingar
 • Jemen gällande konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete
 • Zimbabwe gällande konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig
 • Algeriet gällande konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig
 • Vitryssland gällande konvention 29 om tvångsarbete
 • Bolivia gällande konvention 131 om minimilön
 • Brasilien gällande konvention 98 om rätten till kollektiva förhandlingar
 • Kap Verde gällande konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete
 • Egypten gällande konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig
 • El Salvador gällande konvention 144 om trepartssamarbete
 • Fiji gällande konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig
 • Honduras gällande konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig
 • Indien gällande konvention 81 om arbetsinspektion inom industri och handel
 • Kazakstan gällande konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig
 • Laos gällande konvention 182 om de värsta formerna av barnarbete
 • Filippinerna gällande konvention 87 om föreningsfrihet och rätten att organisera sig
 • Serbien gällande konvention 81 om arbetsinspektion inom industri och handel samt 129 om yrkesinspektion inom jordbruket

Under de kommande dagarna, fram till att arbetskonferensen slutar på midsommarafton, kommer vi nu att diskutera land för land för att sedan komma fram till slutsatser kring vad vi uppmanar medlemsstaterna att göra för att bättre uppfylla de åtaganden de gjort i förhållande till konventionerna.

Under tisdagen diskuterade vi också två viktiga rapporter i kommittén, den ena var en rapport som vart tredje år tas fram tillsammans med UNESCO och som gäller lärares arbetssituation och den andra var expertkommitténs allmänna rapport om hur länderna implementerat rekommendation 202 gällande socialt grundskydd. Som en av arbetstagarrepresentanterna i tillämpningskommittén hade jag möjlighet att få göra ett inlägg för de nordiska arbetstagarna om vikten av att de sociala skyddsnäten gäller för alla arbetare oavsett anställningsform samt att vi hela tiden arbetar för att förbättra det skyddsnätet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading