Till lo.se Sök Meny
Långsiktighet trots akut kris

Långsiktighet trots akut kris

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har just genomfört sitt första plenarmöte på distans, med digital omröstning. Ett av yttrandena som antogs gäller kommissionens förslag till riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik och jag hade fått förtroendet att vara föredragande för detta. EESK välkomnar de föreslagna reviderade riktlinjerna. Deras roll som kompass för medlemsländernas arbetsmarknadspolitik är viktig också i kristider.

Enligt fördraget ska medlemsländerna samordna sina åtgärder på arbetsmarknadsområdet eftersom deras ekonomiska politik och främjande av sysselsättning är av gemensamt intresse. Artikel 148 stadgar att rådet ska anta sysselsättningsriktlinjer. Dessa riktlinjer ligger bland annat till grund för landsspecifika rekommendationer inom den europeiska planeringsterminen. Sysselsättningsriktlinjerna föreslås nu revideras för att passa in i den uppdaterade planeringsterminen, som också integrerar FNs hållbarhetsmål.

Kommissionens förslag till reviderade sysselsättningsriktlinjer publicerades i slutet av februari, det vill säga strax innan Covid-19 spreds brett inom Europa. Sedan dess har pandemin lett till kris med både arbetsmarknadsmässiga och sociala effekter, som visar på ett akut behov vad gäller åtgärder på arbetsmarknadsområdet. Därför föreslår EESK att en särskild riktlinje tillförs de föreslagna, som tar sikte på att motverka de negativa effekterna till följd av Covid-19-utbrottet. EESK anser att det behövs en europeisk återhämtningsplan för att återuppbygga en hållbar europeisk ekonomi. Vad gäller sysselsättningsriktlinjerna föreslår EESK satsning på att främja kollektivavtal, satsning på livslångt lärande, förbättrad arbetsmiljö och aktiva åtgärder mot diskriminering och för bättre täckning av socialförsäkringssystem. 

Sysselsättningspolitiken är nyckeln till ekonomisk och social utveckling i EU som helhet och i dess medlemsstater. Sysselsättningsriktlinjerna bör vara stabila över en längre tidsperiod. EESK välkomnar att riktlinjerna uppmanar medlemsländerna att satsa på utbildning, inklusive yrkesutbildning. EESK efterlyser nationella och europeiska strategier för hållbar finansiering för omskolning och kompetenshöjning för alla vuxna genom livslångt lärande. EESK anser att riktlinjerna också bör ta upp satsning på god arbetsmiljö, ett behov som blivit tydligt belyst i och med Covid-19-utbrottet. När det gäller EUs riktlinje om att främja lika möjligheter för alla, främja social inkludering och bekämpa fattigdom, påminner EESK om behovet av anständiga arbetsvillkor för alla, socialförsäkringar med bättre omfattning och motverkande av diskriminering.

2 svar på ”Långsiktighet trots akut kris”

 1. Valdet skriver:

  Hej!
  Vi har den bästa Kommunala Fackliga organisation i Europa.
  Jag anser att vi måste bibehålla vårt eget system pga. Att vården är nödvändig. Vi vårdpersonal står i frontlinjen och tacklas med olika sorters sjukdomar så som Corona, Covid-19. Det har bevisats hur viktig vården är för samhället i dagens läge. Vad vore samhället utan dess vårdpersonal?

  Mvh
  Valle

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar. Ja, vårdpersonalen är oerhört viktig, liksom en trygg och säker arbetsmiljö, vilket också tas upp i EESKs yttrande som jag skrev om i bloggen.
   Med vänlig hälsning
   Ellen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading