Till lo.se Sök Meny
ILOs prioriteringar inför nya århundradet

ILOs prioriteringar inför nya århundradet

I fredags, på midsommarafton, hade vi delegater på ILOs arbetskonferens i FN-huset i Genève en spännande dag med omröstningar om viktiga frågor. Efter två veckors förhandlande i kommittéer, antog ILO en ny konvention och en ny rekommendation mot våld och trakasserier i arbetslivet. Dessutom antogs en deklaration om viktiga prioriteringar, nu när ILO fyller 100 år och går in i sitt andra århundrade.

Konventionen måste ratificeras för att träda i kraft och börja gälla. LO kommer att driva på den svenska regeringen för att vara bland de första länderna att göra detta. Rekommendationen gäller direkt. Konventionen och rekommendationen innebär tydliga ställningstaganden om att alla har rätt till ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier. Nu gäller det att omsätta detta i praktiken.

Deklarationen tar upp frågor som respekt för arbetstagares grundläggande rättigheter, jämställdhet och lika möjligheter, livslångt lärande, allas tillgång till sociala trygghetssystem, begränsning av arbetstider och rätt till god arbetsmiljö.

Dessa trepartiska överenskommelser visar på att ILO är en ovanligt pigg 100-åring som tar nya tag inför framtiden. Företrädare för regeringar, arbetstagare och arbetsgivare har på nytt kunnat enas om gemensamma prioriteringar för ökad social rättvisa och arbete under anständiga arbetsvillkor, i den tid av förändring som lägger nya utmaningar till redan befintliga.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading