Till lo.se Sök Meny
ILO granskar europeiska länders arbetsinspektioner

ILO granskar europeiska länders arbetsinspektioner

Nu pågår ILOs årliga arbetskonferens i Genève. Tillämpningskommittén, där jag ingår, granskar hur medlemsländer lever upp till sina åtaganden enligt gällande ILO-konventioner. Kommittén består av företrädare för medlemsländernas regeringar, och företrädare för arbetsgivare och fackliga organisationer.

Jag har hållit inlägg för de nordiska fackliga deltagarna, i samarbete även med tyska och brittiska fackliga organisationer, om Moldavien och Ukraina och deras bristande arbetsinspektion enligt konvention 81. Konventionen innebär att det måste finnas en väl fungerande arbetsinspektion, som kan utöva tillsyn över hur arbetsvillkoren är i praktiken. I båda länderna har existerande arbetsinspektioner minskats, antingen på grund av svårigheter i landet och dålig ekonomi, eller för att främja företagsklimatet. Båda dessa länder har samarbetsavtal med EU. Moldavien har en form av frihandelsavtal med EU, och i Ukraina genomför EU ett samarbetsprojekt för att förbättra effektiviteten i arbetsinspektionerna.

I mina inlägg sade jag att vi, arbetstagare från EU- och EES-länder, förväntar oss av länder som har nära samarbete med EU att de lever upp till sina internationella åtaganden. Konventionerna om arbetsinspektion har betydelse i dubbelt avseende: dels måste landet leva upp till sitt åtagande enligt den konventionen, dels är arbetsinspektion ett viktigt verktyg för att utöva tillsyn över arbetsmiljö och arbetsvillkor, som omfattas av andra ILO-standarder. I både Moldavien och Ukraina finns problem med ”odeklarerat arbete”, vilket gör att effektiv arbetsinspektion är ännu viktigare för att främja arbete under anständiga villkor. Effektiv arbetsinspektion är bra både för skydd av arbetstagares rättigheter och för att främja konkurrens på rättvisa villkor på marknaden för varor och tjänster.

Ukrainas bristande arbetsinspektion behandlades även förra året av ILOs tillämpningskommitté. Då rekommenderade kommittén konkreta åtgärder för förbättring. Visserligen har vissa framsteg gjorts, men bara en månad efter förra årets ILO-slutsatser röstade parlamentet i första omgången igenom ett lagförslag som bland annat tar bort straffet för arbetsgivare som första gången fälls för att ha använt odeklarerat arbete, och inför begränsningar i arbetsinspektionens mandat och sanktionsmöjligheter.

EU och dess medlemsländers regeringar företräds i år av en regeringsrepresentant från Bulgarien, eftersom Bulgarien just nu är ordförande i EU. I deras inlägg om Ukraina, höll de med om den fackliga kritiken mot den föreslagna lagändringen.

Det är viktigt att EU står upp för respekt för internationella konventioner, både i sitt eget arbete, och i samarbetet med andra länder. Stora delar av världens regeringar gör inte det. Vi från fackligt håll samarbetar internationellt för att driva på alla länder, oavsett var i världen de ligger, för att leva upp till normer som främjar ett arbetsliv med anständiga villkor.

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading