Till lo.se Sök Meny
Ett år sedan ILOs konvention 189 antogs, dags att ratificera!

Ett år sedan ILOs konvention 189 antogs, dags att ratificera!

Nu i dagarna är det ettårsdagen av att ILOs arbetskonferens antog en konvention och en rekommendation om grundläggande rättigheter för hushållsarbetare. Hushållsarbetare (på engelska: domestic workers) är ofta i en svag ställning gentemot sina arbetsgivare eftersom de arbetar i arbetsgivarens hem, och därför i extra stort behov av arbetsrättslig reglering till skydd för sina rättigheter.
I många länder utesluts hushållsarbetare ur den i övrigt gällande arbetslagstiftningen. ILOs konvention 189 om hushållsanställdas rättigheter innehåller bland annat rätt till veckovila, rätt att slippa våld och kränkningar, rätt att få lönen utbetald åtminstone en gång per månad och rätt att behålla sina resehandlingar (vilket är viktigt eftersom många hushållsarbetare har flyttat från ett land till ett annat). Det är således verkligen grundläggande rättigheter det handlar om.

En ILO-konvention träder i kraft först när två medlemsstater har ratificerat den, det vill säga förbundit sig att införliva den i sin lagstiftning och följa dess innehåll. Det är också ratifikationen som gör en konvention till en del av ett lands bindande internationella förpliktelser.
LO har, liksom TCO och Saco, tagit ställning för att Sverige bör ratificera konvention 189. Vi har fört fram den uppfattningen också i den svenska ILO-kommittén, där fack, arbetsgivare och representanter för regeringen samlas och behandlar ILO-frågor.

Häromdagen deltog jag på ett seminarium arrangerat av fackliga företrädare under den nu pågående arbetskonferensen på ILO i Genève, för att uppmärksamma årsdagen av konvention 189 om hushållsarbetares rättigheter. Hittills har bara ett land ratificerat konventionen! Det är Uruguay. På seminariet delades ett hedersomnämnande och diplom ut till en företrädare för Uruguay för dess pionjärinsats att ratificera konventionen. Representanten för Uruguays regering som var där sade i sitt tacktal att han tyckte att det egentligen var genant att få pris för något som alla borde göra, erkänna hushållsanställdas rätt till basalt arbetsrättsligt skydd.

Nu är det verkligen dags att fler länder ratificerar konvention 189, och tar ställning för att hushållsarbetare ska ha rätt till värdiga arbetsvillkor. Det blir spännande att se vilket land som blir nummer två att ratificera konventionen. Kan det bli Sverige?

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading