Sverige har blivit högerns välfärdspolitiska experimentverkstad!

avatar

Enligt Joakim Palme, professor i statsvetenskap, är Sverige nu på väg att lämna det vi brukar kalla för ”den svenska modellen”. I en rapport till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen görs en internationell jämförelse, när det gäller utvecklingen av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna utifrån en genomsnittlig industriarbetarlön. Rapporten visar att det offentliga försäkringsskyddet i Sverige försämrats kraftigt jämfört med andra OECD-länder. Inom alla […]

Ökad arbetslöshet – Ökat lidande.

avatar

Berättelserna om hur arbetslösa utnyttjas och far illa i Sverige borde inte chocka mig lika hårt längre, men det gör det – varje gång och gång på gång. Vid ett besök på det pittoreska Gotland berättar fackligt aktiva på en arbetsmarknadskonferens, ordnad av LO-distriktet, hur arbetslösa blir brickor i ett system för att pressa villkor […]

Med Borgs och Merkels åtstramningspolitik riskerar Europa att tappa i konkurrenskraft

avatar

I en tid när EU-ledarna är fixerade vid åstramningar och nedskärningar kanske löneutvecklingen i Kina kan dra världsekonomin upp ur krisen? Just nu sker nämligen en kraftig expansion i Kina, där lönerna pressas uppåt. Tar man utgångspunkt i beräkningar från USA:s byrå för arbetskraftsstatistik (United States bureau of labor statistics, BLS), och även väger in valutaeffekten, visar det […]

De växande klasskillnaderna drabbar alla – även Svenskt Näringsliv!

avatar

I slutet av förra veckan var jag involverad i en debatt i Dagens Arena med Svenskt Näringslivs Stefan Fölster. Bakgrunden var att Svenskt Näringsliv släppt en rapport som visar att 140 000 svenskar i arbetsför ålder står helt utan registrerad inkomst: De varken jobbar, studerar, söker jobb eller får ersättningar i någon form. De som under minst ett […]

Från Ådalen till finanspakten

avatar

Med anledning av första majfirandet i Irland var jag inbjudan att inledningstala till en visning av Bo Widerbergs Ådalen 31. LO på Irland anordnade det hela. En intressant och roande utmaning. Jag gjorde mitt yttersta för att binda ihop det som varit med det som är. Eftersom det hela ägde rum på engelska förberede jag […]

Låt idéerna om jämlikhet och solidaritet belysa de nyliberala konstruktionsfelen!

avatar

Min nuvarande hemkommun Täby har länge varit lite av ett ideologiskt skyltfönster för det systemskifte som den nymoderata regeringen just nu målmedvetet genomför. I Täby har de värderingar som familjen Reinfeldt står för haft greppet om politiken en längre tid. Ja, den nymoderata ideologiska trosvissheten har gått så långt att den ibland blivit direkt pinsam, till […]

Skrämmande uppgifter om ökad desperation till följd av de nya sjukreglerna

avatar

”Antalet utförsäkrade som meddelar Försäkringskassan att de tänker ta sitt liv har ökat med över 3 000 procent sedan 2008, då de nya sjukreglerna infördes. Men hur många som går från ord till handling finns det inga siffror om.” Detta står att läsa i dagens Arbetet (tidigare LO-tidningen). Ovanstående uppgifter är naturligtvis både dystra och skrämmande. Men jag […]

Rättssäkerheten och stödet brister fortfarande för de sjuka!

avatar

De nya och hårdare sjukreglerna, från sommaren 2008, har sedan de infördes utsatts för berättigad kritik. En av dem som fått känna på bristerna i samhällets skyddsnät vid ohälsa är 50-åriga Gunilla. Hon berättade nyligen om sin utsatta situation i radioprogrammet Plånboken. På grund av bristerna i vårt skyddsnät tvingas Gunilla idag be sina gamla föräldrar om stöd varje månad för att […]

Snart dags för (s) att sluta leka ”följa John”?

avatar

”Regeringen bör kritiseras för att den i sin iver att öka sysselsättningen delvis glömt bort behovet av att ge männi­skor ett rimligt försäkringsskydd mot inkomstförluster. Sådant försäkringsskydd har blivit en restpost snarare än ett mål i sig. Reformerna av sjukförsäkringen har gjorts på ett så okänsligt sätt att många människor kommit i kläm. /…/ Betoningen […]

Svensk jämställdhet bra i internationell jämförelse

avatar

Verklig jämställdhet kräver aktiv tanke och handling, i stort och i smått. Framsteg måste vinnas gång på gång. Hur verkligheten ser ut måste granskas med jämställdhetsfokus, vad frågan än gäller. Så jobbar LO med all sin policy och alla sina beslut och rapporter. Jämställdhetsanalyser är en självklar, och betydelsefull del, i LOs policyarbete. Likabehandling av […]