Partisympatier i Västsverige

avatar

Igår presenterade SCB sin stora partisympati undersökning för hösten. En nyhet var att opinionssiffrorna var nedbrutna på regional nivå. Självklart ska vi därför kommentera hur opinionen ser ut i Västra Götaland och Halland som precis som LO-distriktet bildar regionen Västsverige. En liten markering skall göras att felmarginalen i mätningen är ganska stor, liksom andelen osäkra […]

Borgerlig boomerangeffekt i sjukförsäkringsfrågan!

avatar

När alliansen tog över 2006 skulle den s.k. arbetslinjen sättas främst. Ett av de viktigaste verktygen blev den s.k. rehabiliteringskedjan, som infördes sommaren 2008. Då skärpets regelverket i sjukförsäkringen kraftigt och fasta tidsgränser infördes, vilket gjort att många sjuka blev av med sin ersättning trots att de inte tillfrisknat. Inledningsvis lyckades alliansregeringen få ned sjuktalen. Antalet sjukskrivna sjönk från 136 […]

Föräldraförsäkringen inte längre en fråga för jämställdhetsministern

avatar

I lördags intervjuades jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i Ekots lördagsintervju. I intervjun blev det tydligt hur låg prioritet jämställdhetsfrågorna har i regeringen, och hur svag bevakning den samordnade ministern har av de frågor som hon ansvarar för. (Se även artikel på makthavare.se) En av de viktiga frågor som adresserades var förändringen av Försäkringskassans mål om att […]

Facklig förnyelse bör hämta sin näring ur medlemmarnas vardag!

avatar

Frågan om vi ska fortsätta att tillåta diverse riskkapitalbolag att i princip ha ”fri dragningsrätt” på de skattepengar, som är avsedda att gå till välfärden, väcker debatt. Uppenbarligen finns det en djup folklig misstro mot vinstdriven välfärdsverksamhet. I början av maj i år publicerades exempelvis en opinionsundersökning som visar att cirka 80 procent av svenskarna […]

Att rusta upp och stärka arbetslöshetsförsäkringen…

avatar

På det området finns det mycket att göra och de senaste dagarna har det varit mycket diskussion kring finansminister Anders Borgs utspel i Ekots lördagsintervju som kom att handla bland annat om a-kassan. Detta har kommenterats av bland annat LOs chefsekonom i tidningen Arbetet: – Först måste taket höjas. I dag har arbetslöshetsförsäkringen inget värde […]

Vanmakten växer och (m)akthavarna blundar…

avatar

Vuxna över 18 år med långvarigt försörjningsstöd (socialbidrag), i tio månader eller längre, blir fler i hela landet. Från drygt 84 000 personer 2006, då det låg som lägst, till närmare 110 000 förra året, enligt Socialstyrelsen. Detta är en ökning på ca 30 procent. Siffrorna borde bekymmra fler, i synnerhet dem som sitter i regeringsställning. […]

Låt oss lägga kissblöjorna bakom oss och diskutera vinster i välfärden…

avatar

Sedan LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, medverkade i Ekots lördagsintervju så har han fått flera brev om varför man väger blöjorna och säger nu själv att det inte är ett exempel att använda i diskussionen om kvalite´och vinster i välfärden. Den välfärdspolitiska utredningen som LO har tillsatt ska ta fram konkreta förslag på hur välfärdssystemen kan […]

Fack och företag – två grenar på samma träd?

avatar

Lite klichéaktigt är det kanske att säga att en av samhällsvetenskapens viktigaste uppgifter är att utmana våra ”självklarheter”. Samtidigt har fördomar och försanthållna myter en märklig förmåga att ständigt reproduceras och omformas. Ta exempelvis det där med företag och fackföreningar. När man lite oreflekterat sätter likhetstecken mellan fackförening och kartell (konkurrensbegränsning) sätter man ofta samtidigt […]

Dags att lyssna till LO-kongressen och slopa karensdagen?

avatar

Sjuknärvaron har ökat med tre procentenheter sedan 2010. Detta skrev tidningen Arbetet om nyligen. Ökningen innebär 140 000 fler personer med sjuknärvaro. En rad studier visar dessutom att personer som upprepade gånger går till jobbet trots att de borde ha sjukskrivit sig löper större risk för framtida sjukskrivningar, både korta och långa. Över två miljoner anställda […]

Arbetslösheten och samarbetsklimat för jobb och tillväxt

avatar

Idag kom SCB med nya siffror på arbetsmarknadsläget. 425 000 är siffran som nu är aktuell på antalet arbetslösa. 8,3 procent går utan jobb i ett Sverige som regeras av en regering som talat mycket om ”arbetslinjen”. 114 000 är långtidsarbetslösa och av dem har hälften varit det i minst ett år. Bland de utrikes […]