Till lo.se Sök Meny
Fackligt förslag till regeringens strategi för mänskliga rättigheter

Fackligt förslag till regeringens strategi för mänskliga rättigheter

Regeringen ska utarbeta en strategi för Sveriges arbete med mänskliga rättigheter. Ansvarig minister, Erik Ullenhag, bjöd i våras in till ett uppstartsmöte inför detta strategiarbete. Jag var där som representant för LO. Det var ett välarrangerat möte och det vittnar om en seriös ansats från regeringen. Deltagarna bjöds in att lämna synpunkter på vad som bör ingå i den framtida strategin för mänskliga rättigheter.
LO har nu tillsammans med TCO och Saco sänt in ett förslag till arbetsmarknadsdepartementet.
Det fackliga förslaget går ut på att belysa mänskliga rättigheter i arbetslivet.
Arbetslivet är en stor del av människors vardag. Det är därför viktigt att mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras.
Rätten att organisera sig och den fria förhandlingsrätten är mänskliga rättigheter och dessa måste värnas. Diskriminering måste förebyggas.
LO, TCO och Saco skriver vidare att det är viktigt att öka kunskaper om ILOs konventioner och att dessa efterlevs.
De fackliga organisationerna betonar också att strategiarbetet om mänskliga rättigheter måste samordnas mellan berörda departement, myndigheter, arbetsmarknadens parter och andra ansvariga.

För att förbereda strategin i färdig form föreslår de tre fackliga organisationerna att ett förberedande seminarium ordnas på temat mänskliga rättigheter i arbetslivet. En viktig aspekt att belysa är företagens ansvar för de mänskliga rättigheterna. Därför föreslår de fackliga organisationerna att det förberedande seminariet borde behandla statens roll i relation till företagens ansvar för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i arbetslivet. Fler frågor som facken tar upp som förslag till punkter på ett seminarium är
Vad betyder FNs ramverk för företagens ansvar för mänskliga rättigheter i ett svenskt perspektiv? Hur kan Sverige främja tillämpning av OECDs riktlinjer för multinationella företag, som innehåller skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna, likosom av ILOs trepartiska deklaration angående multinationella företag?

Detta är exempel på konkreta frågeställningar som skulle främja att mänskliga rättigheter i arbetslivet stärks i Sverige. Vi hoppas på positivt gensvar från de ansvariga i regeringen och regeringskansliet.

Det är viktigt att de mänskliga rättigheterna i arbetslivet försvaras såväl i Sverige som i övriga världen.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading