Till lo.se Sök Meny
Mediernas frihet och kamp mot människohandel på EESKs plenarmöte

Mediernas frihet och kamp mot människohandel på EESKs plenarmöte

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén höll sitt plenarmöte i september i hybridform, så som vi gjort ganska länge nu med anledning av pandemin. Hybridform betyder att vissa ledamöter deltog på plats och andra, däribland LOs nominerade ledamöter, deltog uppkopplade online.

Bland de yttranden som antogs denna gång finns ett om att säkra mediernas frihet. Till debatten om detta yttrande, som EESK tagit fram på eget initiativ, hade gäster bjudits in från den europeiska fackliga federationen för journalister och reportrar utan gränser. I yttrandet säger kommittén att mediernas frihet, inklusive journalisternas säkerhet och trygghet, och pluralism inom media är hörnstenar i demokratin. Ändå märks hot mot mediernas frihet som en tendens i hela EU. EESK ger starkt stöd för kommissionens plan på en europeisk rättsakt om mediefrihet och betonar att mediernas frihet och mångfald är förutsättningar för demokrati.

Ett annat yttrande som antogs handlar om EUs strategi för att bekämpa människohandel för åren 2021-2025. EESK skriver att människohandel är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna såsom frihet, värdighet och jämlikhet. Pandemin har förvärrat många människors ekonomiska och sociala utsatthet. EESK stöder i stort kommissionens föreslagna strategi, men betonar att insatserna måste intensifieras. Bland annat skriver kommittén att när det handlar om människohandel för arbetskraftsutnyttjande, saknar kommissionens strategi hänvisningar till den illojala konkurrens som utövas av företag som använder denna arbetskraft i förhållande till andra som följer lagstiftningen. Denna form av social dumpning är oförenlig med företagens sociala ansvar, och bör tas upp inom den sociala dialogen och förstås bekämpas polisiärt och rättsligt. EESK konstaterar att det finns en tendens att i större utsträckning utnyttja denna arbetskraft inom sektorer där den informella ekonomin är mer närvarande och där det råder en generell brist på social dialog, kollektiva förhandlingar och kollektivavtal. För att bättre kunna bekämpa arbetskraftsutnyttjande föreslår EESK att kommissionen i strategin inkluderar ett aktivt deltagande av arbetsmarknadens parter i kampen mot människohandel och att kommissionen främjar både social dialog och kollektivavtal som viktiga instrument i kampen mot människohandel. EESK konstaterar också att det i kommissionens strategi inte finns någon hänvisning till vikten av att involvera civilsamhällesorganisationer och i synnerhet fackliga organisationer i kampen mot människohandel. Vidare föreslår EESK att kommissionen införlivar det betydande stöd som civilsamhällesorganisationer, solidaritetsnätverk och arbetsmarknadens parter kan erbjuda för att skydda, välkomna och integrera offren för människohandel och att kommissionen anslår ekonomiskt stöd för sådan verksamhet.

10 svar på ”Mediernas frihet och kamp mot människohandel på EESKs plenarmöte”

 1. Sven Samuelsson skriver:

  Bra, fortsätt frammåt! Inget skall döljas eller sopas under mattan av varken regeringar, ledamöter, kapitalister. länder eller ske över huvud taget!
  Fortsätt kämpa på!

  1. Ellen Nygren skriver:

   Tack ska du ha!

 2. Bo Jonsson skriver:

  Tror du inte att de fackliga organisationerna i varje land måsta ta fram en detalj plan för både lagändringar som är nödvändiga och praktiska arrangemang för att angripa upphandlingar som är osunda o.s.v. Och därför EESK måste självt utreda detta för varje land så att konkreta åtgärder vidtas.

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar. Visst behöver varje land göra sin nationella lagstiftning och åtgärdsplan. Styrkan med att EU gör en gemensam strategi för arbetet mot människohandel är att alla medlemsländer samverkar och därmed kan det bli synergieffekter när 27 medlemsländer gör gemensamma förbättringar. EESK betonar i sitt yttrande bland annat att arbetsmarknadens parter, social dialog och kollektivavtal är viktiga för att motverka osunt utnyttjande av arbetskraft.

 3. Keth Thapper skriver:

  Bra!!!

  1. Ellen Nygren skriver:

   Tack ska du ha!

 4. Arne Johansson skriver:

  Slaveri måste bekämpas på alla sätt. Alla delar av samhället behövs för att detta fruktansvärda problem ska kunna bekämpas

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar. LO håller naturligtvis helt med dig om detta.

 5. Johnny Wilenstrand skriver:

  Hej!
  Ägandet och Ledningen av Media är i dag så uppköpt och koncentrerad att vi ej kan kalla den Demokratisk. Snarare till för att styra folks tankar och uppfattningar. Som Reklamen. Långt i från det Sunda Förnuftet.
  Mvh J.

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar.
   Koncentration av ägande av medierna är förstås en del i vad som behöver följas upp så att det inte begränsar yttrandefriheten i praktiken.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading