Till lo.se Sök Meny
Debatt om Sveriges prioriteringar för EU-ordförandeskapet

Debatt om Sveriges prioriteringar för EU-ordförandeskapet

Sverige är just nu , första halvåret 2023, ordförande för EUs ministerråd. Ordförandeskapet innebär främst att svenskar leder ett stort antal möten, men medför också tillfällen att sätta frågor på agendan och betona vad som särskilt behöver uppmärksammas av EU och dess medlemsländer.

Vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs plenarmöte 24-25 januari presenterade EU-ministern Jessika Roswall Sveriges prioriteringar för ordförandeskapet. Högst prioriterat är förstås frågor som hänger samman med kriget i Ukraina. Därefter kommer konkurrenskraftsfrågor. I debatten med EESKs ledamöter var jag en av talarna. I mitt inlägg förde jag fram vad LO tillsammans med TCO och Saco anser att Sverige borde prioritera under ordförandeskapet.

De svenska fackliga organisationernas mål är ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, vilar på respekt för mänskliga rättigheter och där konkurrens på lika villkor samt jämställdhet och social dialog står i fokus.

Med det som utgångspunkt bör följande frågor prioriteras under det svenska ordförandeskapet.

Handlingsplan för sociala dialogen: Sverige bör bejaka kommissionens initiativ om att främja den sociala dialogen, och säkerställa att det både stärker arbetsmarknadens parter och skyddar välfungerande arbetsmarknadsmodeller. 

Slå vakt om demokrati och grundläggande rättigheter: när demokratin ifrågasätts i stora delar av världen, är det viktigt att påminna om att EU i grunden är ett fredsprojekt som vilar på respekt för mänskliga rättigheter. Unionens fördrag innehåller också tydliga skrivningar om demokratiska principer. Det behöver tydliggöras i all EU-politik. EU:s medlemsländer måste respektera demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.  Vi välkomnar EU-kommissionens satsning på en demokratipakt och utgår från att Sverige håller fanan högt i denna fråga under sitt ordförandeskap.

Rättvis omställning och kompetensutveckling: Sverige bör lyfta vikten av kompetensutveckling för att klara den gröna och digitala omställningen i Europa och för att säkra en konkurrenskraftig ekonomi efter pandemin. Sverige har goda exempel på rättvis omställning som kan tjäna som förebilder för såväl ekonomisk, social som miljö- och klimatmässig hållbarhet.

En inre marknad med rättvis konkurrens, fri rörlighet och schyssta villkor: Den inre marknaden är en bärande del av EU-samarbetet. Konkurrens måste ske på rättvisa villkor. Arbetsrelaterad kriminalitet och social dumpning måste bekämpas. Europeisk konkurrenskraft ska bygga på kompetens och kvalitet, inte på låga löner och dåliga villkor. Arbetsvillkor ska i första hand regleras genom kollektivavtal. Förutsättningarna för att göra det behöver stärkas, bland annat genom kapacitetsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Sverige har goda exempel som är värdefulla att visa upp under ordförandeskapet.

Ökad jämställdhet och jämlikhet för konkurrenskraftiga samhällen: Alla människors lika värde, rätten att slippa diskriminering samt jämställdhet mellan kvinnor och män är grundläggande värden i EU:s fördrag. Dessa måste genomsyra alla politikområden. Sverige bör lyfta vikten av att fler kvinnor deltar på arbetsmarknaden i Europa. Ökad jämställdhet är en nyckel till mer inkluderande, jämlika och konkurrenskraftiga samhällen.

EU som global aktör: EU är en stor och viktig aktör i internationella sammanhang, såsom i handelsavtal med andra länder och genom samordnat agerande inom internationella organisationer. EU bör tydligare ta ansvar och kräva efterlevnad av hållbarhetskapitlen i handelsavtalen så att dessa kan användas som verktyg för att ge fler människor såväl i EU som i partnerländer bättre arbets- och livsvillkor.

Det här är våra förslag till teman att särskilt prioritera under den tid Sverige är ordförandeland. De kan genomsyra alla politikområden. Därtill bör Sverige ta alla tillfällen som ordförandeskapet innebär att visa upp goda exempel från vårt land på metoder att hantera aktuella utmaningar. Det vill vi fackliga organisationer gärna hjälpa till med.

4 svar på ”Debatt om Sveriges prioriteringar för EU-ordförandeskapet”

 1. Arne Johansson skriver:

  Broderskap jämlikhet var och är stora ord och de exkluderar inte kvinnor och med det som utgångspunkt kan vi människor förvalta denna planet så att vi kan överleva

  1. Ellen Nygren skriver:

   Så sant!

 2. Ulf Björk skriver:

  Bra prio och resultaten bör spridas i oponionsbildningen

  1. Ellen Nygren skriver:

   Tack ska du ha!

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading