Till lo.se Sök Meny
Framtidsfrågor för EU

Framtidsfrågor för EU

Nu pågår på många håll en debatt om EUs framtida inriktning. Nästa vecka hålls det sociala toppmötet i Porto, där politiker tillsammans med företrädare för fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer ska diskutera hur den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska omsättas i praktiken. Strax därefter startar den så kallade konferensen om Europas framtid; en rad debatter och diskussioner där människor från alla EU-länder kommer medverka.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, debatterade dessa frågor vid sitt plenarmöte som hölls 27-28 april. EESK antog en resolution med kommitténs budskap inför framtidskonferensen. Jag deltog i debatten i min roll som ledamot, nominerad av LO. Mitt budskap var att framtidskonferensen är ett välkommet tillfälle att diskutera vår gemensamma framtid inom EU. Som resolutionen pekar ut, måste berättelsen om EU vara grundad i det verkliga vardagslivet, och till det kan EESK bidra med erfarenheter från våra olika organisationer och aktiviteter där vi ledamöter är verksamma. Framtidskonferensen måste leda till förslag som ger förbättringar för människor. Det är så som EU kan betyda något positivt för medborgarna. Diskussionen är ett tillfälle att utvärdera hur vi bäst uppnår EUs mål om förbättrade levnads- och arbetsvillkor, som beskrivs redan i preambeln (inledningen) till EU-fördraget. Från ett fackligt perspektiv vill vi att ett socialt protokoll läggs till om fördraget förändras, så att sociala rättigheter ges större betydelse om de ställs emot exempelvis konkurrensrättsliga regler i en juridisk prövning.

Målet om förbättrade levnads- och arbetsvillkor borde användas som benchmark för alla sorters beslut och policyutveckling. ”Bidrar detta till bättre levnads- och arbetsvillkor?” är en fråga som alla beslutsfattare bör ställa sig. EESK kan påminna om detta perspektiv både inom ramen för framtidskonferensen och i sitt ordinarie arbete.

2 svar på ”Framtidsfrågor för EU”

  1. Tobias skriver:

    När kommer vanligt folk till tals?

    1. Ellen Nygren skriver:

      En tanke med denna framtidskonferens är att den ska vara ett tillfälle för människor i alla EU-länder att delta aktivt i debatten om vilka frågor som är viktiga att samarbeta om i framtiden. Många olika organisationer deltar, som består av vanligt folk, däribland fackliga organisationer.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading