Till lo.se Sök Meny
Ny mandatperiod i EESK inledd

Ny mandatperiod i EESK inledd

Den europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, har just nu sitt första plenarmöte för den nya femårsperioden. Jag är en av de svenska ledamöterna, nominerad av LO.

EESK består av företrädare för arbetsgivare, fackliga organisationer och övriga frivilligorganisationer från det organiserade civila samhället, från alla EUs medlemsländer. Kommittén har till uppgift att yttra sig i lagstiftningsärenden som beslutas av europaparlamentet och rådet, och andra EU-initierade frågor. Dessutom kan kommittén ta fram yttranden på eget initiativ.

Idag har kommitténs nyvalde ordförande installerats; Georgios Dassis, facklig representant från Grekland. Flera inbjudan talare medverkade vid det högtidliga tillfället. Flera av dem talade om de utmaningar som EU genomgår och har att hantera under de kommande åren. Sammanhållning, ekonomi, arbeten – arbetslöshet, fattigdom, fri rörlighet och oroshärdarna runt våra geografiska gränser återkom. Flera talare markerade också att det behövs en konstruktiv dialog för att komma till rätta med problem och svårigheter, att skapa tilltro och hopp och att politiken ska drivas för människornas bästa. Där fyller EESK en viktig funktion eftersom kommittén kan vara en plattform för den civila dialogen.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading