Till lo.se Sök Meny
EESK-yttranden om internationella frågor

EESK-yttranden om internationella frågor

Vid EESKs senaste plenarmöte, 20-21 mars, antogs bland annat dessa två yttranden som handlar om internationella relationer.
Det första handlar om den sociala dialogen i de länder som ingår i det östliga partnerskapet. Kommittén uttrycker stöd för det östliga partnerskapet, som syftar till att bidra till den ekonomiska och sociala utvecklingen i grannländerna i östra Europa och att befästa de demokratiska institutionerna samt att främja en gemensam grund i form av normer och värderingar som är grundläggande för det gemensamma europeiska projektet. EESK vill därför erinra om vikten av att det civila samhället deltar och om den nyckelroll som den sociala dialogen mellan arbetsmarknadsparterna spelar.
EESK påminner om respekten för grundläggande rättigheterna, som föreningsfrihet och rätten att förhandla. Respekten för dessa normer bör ingå i de officiella kriterierna när man utarbetar associeringsavtal.

Det andra handlar om socialt skydd i EUs utvecklingssamarbete, som ett svar på kommissionens meddelande på temat. Kommittén oroas av att det sociala skyddet riskerar att prioriteras lågt i programplanering och i det praktiska genomförandet av EUs och medlemsländernas utvecklingssamarbete, när man nu ska begränsa det till maximalt tre områden.
EESK stöder ILOs rekommendation 202 om grundläggande social trygghet. Utvecklingssamarbetet måste stödja införandet av system för social skydd för arbetare, inklusive arbetstagare med osäkra arbeten, samt vårdförmåner som även ges till dem som arbetar i den informella ekonomin.
EUs utvecklingssamarbete bör bidra till att stärka partnerländernas institutionella, skattemässiga och förvaltningsmässiga kapacitet att utveckla offentliga och hållbara socialförsäkringssystem på sikt.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading