Till lo.se Sök Meny
Vi kräver respekt för internationella normer

Vi kräver respekt för internationella normer

Nu har ILOs tillämpningskommitté behandlat alla de länder som skulle granskas under arbetskonferensen 2018. Utöver de länder som jag bloggat om (Moldavien, Serbien och Ukraina) så har jag även hållit ett inlägg om situationen i Grekland och tillämpning av ILOs konvention nummer 98 om rätten att organisera sig och att förhandla kollektivt. Det gjorde jag å Europafackets (ETUC) vägnar.

Budskapet var att rättsstatsprincipen bara kan upprätthållas i ett land om det respekterar de rättsliga normer och institutioner som det har åtagit sig att följa, och det måste göras även i tider av ekonomiska svårigheter.

Det här fallet handlar om mänskliga rättigheter. Det är viktigt för demokratin att arbetande människor kan stå upp för sina rättigheter, skydda sig mot missbruk och överträdelser av regler, göra sina röster hörda och försöka uppnå bättre arbetsvillkor.

I Grekland har systemet för kollektiva förhandlingar begränsats radikalt under åren av åtstramningspolitik, och alltså bryts dessa rättigheter. De grekiska fackföreningarna har använt olika rättsliga system för att återupprätta strukturer för kollektiva förhandlingar och kollektivavtal som ska garanteras, verkställas och följas. Sedan 2011 har nationella högsta domstolar, internationella tillsynsorgan och särskilda förfaranden (inom ILO, FN och Europarådet) identifierat kontinuerliga kränkningar av internationella normer för mänskliga rättigheter, bland annat arbetsrätt och socialförsäkringsrättigheter. Alla har i beslut framhållit sin djupa oro över åtstramningsåtgärder och deras effekter. I flera fall har de uttryckt oro över att deras rekommendationer om rättelse inte följdes.

Med hänsyn till alla dessa beslut är det uppenbart att det inte har gjorts några framsteg när det gäller respekten i praktiken för de rättigheter som garanteras i konvention 98. Ett exempel är beslutet att fastställa den nationella minimilönen genom lag, utan kollektiva förhandlingar mellan de nationella arbetsmarknadens parter, vilket ledde till en minskning med 22% och ytterligare 32% lönesänkning för unga arbetstagare upp till 25 år. Ett annat exempel är tilldelningen av rätten att ingå kollektivavtal till så kallade föreningar av personer, som inte är fackliga organisationer, och som inte har några demokratiska garantier för val och representativitet.

För bara ett halvår sedan proklamerade Grekland den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som innehåller en princip om att främja kollektiva förhandlingar. Fortfarande fortsätter Grekland att bryta mot internationella arbetsrättsliga normer.

Europafacket har kritiserat åtstramningsåtgärderna och har uttryckt sin solidaritet och stöd till det grekiska facket i alla dess ansträngningar och har uppmanat den grekiska regeringen att fortsätta i full och öppen dialog med organisationen. Mänskliga rättigheter måste garanteras, respekteras och verkställas för att ett land ska leva upp till demokratiska värderingar och rättsstatsprincipen. Vi uppmanar därför Grekland att ändra sin lagstiftning och praxis i överensstämmelse med konvention 98.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading