Till lo.se Sök Meny
EESK under slutspurten av det svenska EU-ordförandeskapet

EESK under slutspurten av det svenska EU-ordförandeskapet

Nu i juni är det sista veckorna av vårt svenska EU-ordförandeskap. I samband med juni månads plenarmöte i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, anordnades ett svenskt kulturevenemang med invigning av en utställning och sång framförd av delar av den svenska kören i Bryssel.

I juli tar Spanien över som ordförandeland. Inför varje ordförandeskapsperiod har det kommande ordförandelandets regering möjlighet att föra upp frågor på den politiska agendan genom att begära så kallade förberedande yttranden från EESK. Spanien har varit mycket aktivt inför sitt ordförandeskap och begärt ett antal yttranden från kommittén. Bland de yttranden som debatterades och antogs vid plenarmötet 14-15 juni finns nedanstående yttranden, som har relevans ur ett fackligt perspektiv.

SOC/747 om Gröna kollektivavtal: EESK framför att med full respekt för de nationella systemen för relationer mellan arbetsmarknadens parter och parternas oberoende, så skulle den gröna omställningen kunna ges större uppmärksamhet i kollektivavtalsförhandlingar på lämpliga nivåer. Exempel på teman kan vara hur företagens verksamhet påverkar miljön, skyddet av arbetstagare mot miljö- och klimatförändringarnas effekter och konsekvenserna av den gröna omställningen för företages verksamhet när det gäller arbetsorganisation, förändrat arbetsinnehåll och arbetstagarnas kompetens och därtill intern kontroll av att de nämnda punkterna genomförs. I ett annex till yttrandet finns goda exempel på kollektivavtal från flera medlemsländer, däribland Sverige.

SOC/756 om ett protokoll om sociala framsteg: frågorna som det kommande spanska ordförandeskapet ville ha belysta handlade om hur ett socialt protokoll bäst skulle hanteras, huruvida det bör tas upp under det spanska ordförandeskapet och i vilken form det skulle behandlas (EU-toppmöte, rådsmöte, expertmöte eller teknisk behandling). EESKs majoritet förespråkar att EPSCO-rådet behandlar frågan som förberedelse inför beslut på ett toppmöte. Frågan om ett socialt protokoll är mycket omtvistad. En grupp arbetsgivarföreträdare hade lämnat in ett förslag om ett så kallat motyttrande att ersätta sektionens förslag. De hävdade att ett socialt protokoll skulle snedvrida balansen mellan de fyra friheterna och därmed skulle det vara skadligt. I debatten framfördes naturligtvis argument för och emot ett socialt protokoll. Majoriteten röstade för yttrandet.

4 svar på ”EESK under slutspurten av det svenska EU-ordförandeskapet”

 1. Arne Johansson skriver:

  Det verkar komplicerat

 2. Renate Knudsen skriver:

  ”En grupp arbetsgivarföreträdare” ”snedvrida balansen mellan de fyra ”friheterna”… mycket snömos är det… bevakning av den egna växande makten skulle jag säga… beter sig som scientologikyrkans ”vänner”

 3. Keth Thapper skriver:

  Blir spännande att följa det spanska ordförandeskapet!

  1. Ellen Nygren skriver:

   Det blir det sannerligen!
   Med vänlig hälsning
   Ellen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading