Till lo.se Sök Meny
Demokrati och konkurrenskraft aktuella teman

Demokrati och konkurrenskraft aktuella teman

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, höll plenarmöte 24-25 april. Som vanligt var vi svenska fackliga ledamöter på plats när ett antal teman debatterades och yttranden antogs.

En debatt handlade om läget för EUs konkurrenskraft. Ledamöter i kommittén tog upp bland annat att konkurrenskraft måste byggas på goda arbetsvillkor och den måste byggas långsiktigt. Det behövs investeringar i gröna och digitala färdigheter, forskning och utveckling. Satsningar behövs för fungerande infrastruktur för att Europas konkurrenskraft ska frodas.

En annan debatt hölls om kommissionens paket till försvar för demokratin. Ana Gallego Torres, som är generaldirektör för ansvarig avdelning inom kommissionen, sade att valet till Europaparlamentet är en enorm demokratisk händelse. Vi får inte vara naiva; det pågår aktivitet för att vilseleda väljare och sprida felaktig information i syfte att påverka valutgången. Ledamöter i EESK tog upp att hoten om illvillig inblandning inför valet till Europaparlamentet är verkliga hot mot demokratin. Vi måste engagera oss till försvar för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Yttrandet TEN/830 om att skydda demokratin som antogs, tar upp att det behövs en strategisk plan mot desinformation. EUs fundamentala värden som demokrati, grundläggande rättigheter och öppenhet hotas genom desinformation. Undersökande journalister och pressfriheten måste skyddas för att försvara demokratin i praktiken.

Den svenska kommissionären Ylva Johansson deltog i en debatt om migration och åtgärdspaketet för talangers rörlighet. Johansson påtalade att antalet människor i arbetsför ålder minskar med en miljon per år inom EU, vilket är en stor utmaning. Kommissionen vill underlätta för högkvalificerad arbetskraft från andra länder att komma till EU. I debatten tog ledamöter upp bland annat att ett av de största hindren för tillväxt inom EU är bristen på högkvalificerad arbetskraft. Samtidigt är en stor del av EUs arbetskraft högre kvalificerad än det arbete man har, vilket innebär att kompetens inte tas tillvara i tillräckligt hög utsträckning inom EUs medlemsländer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 svar på ”Demokrati och konkurrenskraft aktuella teman”

  1. Arne Johansson skriver:

    EU borde engagera sig inom utbildningens områden för att kunna påverka att bristyrken och kvaliteten är den rätta. Det skulle också kunna få en begränsande effekt på migration

  2. Bo Jonsson skriver:

    Så vad göra åt saken i praktiken. Hur få regeringar att satsa på arbetsmarknadspolitik i gammal god tappning, yrkesinriktad utbildning och hjälp med boende. Vi har här på mitt äldreboende i Bryssel återkommande skolungdomar som studerar vårdyrken och känner på vad jobbet innebär och framför allt att ha och visa empati, vilket invandrare visar sig ha, även muslimer, troende eller inte.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading