Till lo.se Sök Meny
EU föreslår bättre samordning för lyckad integration

EU föreslår bättre samordning för lyckad integration

Igår var jag på ett seminarium i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), där EU-kommissionen lanserade sitt nya ”Toolkit on the use of EU funds for the integration of people with a migrant background”. Corina Cretu, kommissionär med ansvar för regionala frågor, och Marianne Thyssen, kommissionär med ansvar för sociala frågor, beskrev syftet med denna ”verktygslåda” för bättre samordning av EU-medel och insatser för integration av människor med invandrarbakgrund.

Nu bor cirka 20 miljoner personer från länder utanför EU i ett EU-land. Tyvärr visar erfarenhet och statistik att många av dem möter stora hinder när det kommer till utbildning, arbete och bostäder. Bland tredjelandsmedborgare i EU är arbetslösheten dubbel mot genomsnittet för hela EU och ungefär var tredje tredjelandsmedborgare i EU lever i fattigdom.

Samtidigt möter EU demografiska utmaningar. Andelen människor över 65 år växer snabbt. År 2050 beräknas en tredjedel av EU-medborgarna tillhöra denna grupp. Vissa sektorer märker redan nu av brist på utbildad arbetskraft. Därför måste EU satsa på att utbilda fler till yrken där det finns och kommer finnas efterfrågan.

Solidaritet och att bygga inkluderande samhällen är hjärtefrågor för EU.

EU finansierar ett antal projekt i medlemsländerna, som gör stor nytta och kan inspirera andra. Initiativet med ”verktygslådan” syftar till att förbättra användningen av EU-medel i projekt, genom att förbättra koordineringen av hur tillgängliga fonder används, och stärka synergieffekter för bättre integration. Användningen av de befintliga medlen och projekten ska fokusera på områden där EU-fonderna kan ge mest ”added value”.

Principer som ska vara vägledande är: icke-diskriminering, jämställdhet mellan män och kvinnor och långsiktighet.

EESK-ledamöter som deltog i debatten framförde att kommittén stöder kommissionen i dess strävan för bättre samordning av resurserna för att nå målen. Rätten till likabehandling och behov av insatser för att motverka diskriminering framhölls, liksom vikten av solidaritet och att främja mänskliga rättigheter.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading