Till lo.se Sök Meny
Högtryck i EUs verksamhet när ungdomsåret 2022 inleds

Högtryck i EUs verksamhet när ungdomsåret 2022 inleds

2022 är i EU utlyst som ett år med särskilt fokus på ungdomar. EESKs första plenarmöte för året innehöll en tematisk debatt med inbjudna gäster på ungdomstemat. Bland annat sade en representant för Europarådets ungdomskommitté att ungdomar måste få mer inflytande så att de får möjligheter att skapa sig ett lyckligt liv. Ledamöter i EESK tog bland annat upp att pandemin påverkat ungdomars situation mycket, så att exempelvis distansutbildning behöver byggas ut. Obetald praktik borde förbjudas. Arbetsmarknaden måste välkomna unga människor så att de kan bilda familj. Ungdomsåret kan användas för att påverka politiken så att den blir bättre för unga i framtiden.

Frankrike har just tagit över ordföranderollen i EUs ministerråd. En representant för den franska regeringen presenterade de prioriteringar som Frankrike formulerat för sitt halvår som ordförandeland. Det handlar bland annat om återhämtning efter covid-19-krisen samt omställning till ett grönare samhälle, men kanske främst om att stärka vår suveränitet och oberoende i relation till de utmaningar som finns i EUs närområde.

Bland de yttranden som debatterades och antogs finns ett om Social dialog som verktyg för bättre arbetsmiljö. Det har tagits fram på begäran av det tillträdande franska ordförandeskapet, och jag var en av ledamöterna som ingick i arbetsgruppen som skrev yttrandet samt fick en aktiv roll i debatten på plenarmötet. I yttrandet skriver EESK bland annat att arbetsmarknadens parter är viktiga i utformandet av regler för att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, att preventivt arbete behöver stärkas för att uppnå nollvisionen angående arbetsskador och att social dialog är ett lämpligt verktyg för att höja beredskapen inför kommande hälsoutmaningar som exempelvis framtida pandemier.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading