Till lo.se Sök Meny
EESK om den sociala dimensionen av EMU

EESK om den sociala dimensionen av EMU

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, har av europeiska rådets ordförande blivit ombedd att ta fram ett yttrande på temat ”Ekonomiska och monetära unionens sociala dimension”.
EESK skriver att den europeiska ekonomiska, sociala och politiska unionen inte har uppnåtts. Den monetära unionen har ekonomiska och sociala konsekvenser, men de ekonomiska och sociala dimensionerna är bristfälliga. De behövs för att kunna erbjuda ett mer påtagligt Europa, förankrat i det verkliga livet, som medborgarna kan relatera till och som kan främja sysselsättning och sociala rättigheter.

Mellan 2008 och februari 2013 ökade arbetslösheten i EU-länderna från 7% till 10,9%. Totalt är 26,4 miljoner i EU öppet arbetslösa. Utvecklingen går alltså åt fel håll och i motsatt riktning gentemot målen i Europa 2020-strategin.

EESK anser att det bör inrättas ett nytt europeiskt socialt handlingsprogram med konkreta mål, som bygger på och förbättrar målen i Europa 2020-strategin. Särskilt fokus behövs för att minska arbetslösheten, säkerställa grundläggande sociala rättigheter, bekämpa fattigdom och främja högre utbildning.

EESK föreslår uppbyggnad av ett europeiskt utbildningsnätverk för arbetslösa, som ska erbjuda långsiktiga, ändamålsenliga och högkvalitativa utbildningsmöjligheter som motsvarar arbetsmarknadens behov, via utgivning av gränsöverskridande utbildningscheckar och ett system av Erasmus-typ för att ge arbetslösa nya utbildningsperspektiv och karriärmöjligheter.

EESK menar att de grundläggande sociala rättigheterna måste värnas. Riktiga jobb, anständiga arbetsvillkor och möjligheter att överföra sociala rättigheter måste prioriteras.

EU måste på större allvar och mer konkret arbeta för att motverka fattigdom. Det minsta man kan förvänta sig är att leva upp till initiativet inom Europa 2020-strategin att lyfta 20 miljoner människor ur fattigdom. Detta mål får inte undermineras av åtgärder för att minska budgetunderskott. EESK genomför en översyn av minimiinkomstsystemen i medlemsstaterna, i syfte att identifiera och främja bästa praxis i hela EU. En särskild europeisk solidaritetsfond för kamp mot fattigdom skulle kunna inrättas för att underlätta åtgärder för inkomststöd.

 

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading