Till lo.se Sök Meny
EESKs första möte efter sommaren

EESKs första möte efter sommaren

Hösten har kommit även till Bryssel nu. EU-institutionerna har satt igång verksamheten för fullt efter sommaruppehållet, som huvudsakligen råder i augusti. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har haft sitt första plenarmöte för säsongen 21-22 september, i Europaparlamentets lokaler. Nedan återges några av höjdpunkterna:

I yttrandet SOC/737 Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik förklaras att EESK anser att de föreslagna riktlinjerna för medlemsstaternas sysselsättningspolitik är ändamålsenliga.Den geopolitiska situationen är i dagsläget alltmer osäker. Dess inverkan på den framtida efterfrågan förväntas påverka företagens investeringsbeslut och bibehållandet av arbetstillfällen samt försena genomförandet av investeringsplaner inom både den privata och den offentliga sektorn. Åtgärder måste vidtas i syfte att stärka såväl arbetsmarknadsparternas roll som deras deltagande i utformningen och genomförandet av reformer och politiska åtgärder på sysselsättningsområdet samt det sociala och det ekonomiska området, bland annat genom att bygga upp deras kapacitet. Eftersom arbetskraftsbristen återigen ökar bör verkningsfulla åtgärder vidtas för att uppmuntra arbetsmarknadens parter att arbeta med kompetensbehoven på nationell nivå, åtgärder som är anpassade till enskilda sektorer och lokala förhållanden. Riktat stöd är särskilt viktigt för långtidsarbetslösa och/eller personer som står utanför arbetsmarknaden, eftersom det ökar deras möjligheter att (åter) ta sig in på arbetsmarknaden. Eftersom pandemin har drabbat ungdomar särskilt hårt behövs det ungdomsspecifika, inkluderande och framåtblickande politiska åtgärder så att ungdomar inte hamnar på efterkälken.

En debatt hölls om Ändamålsenlig, tillgänglig och framtidsorienterad hälso- och sjukvårdspolitik i EU med kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas som har ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. Schinas sade att Rysslands krig är ett krig inte bara mot Ukraina utan även mot vår ekonomi och demokrati. Covid-19-pandemin pågår fortfarande. Gemensamt arbete pågår inom EU för att bekämpa cancer. I debatten tog ledamöter upp att EU gjort ett viktigt arbete i fråga om Covid-bevisen. Medborgarna måste känna sig väl till mods när det gäller användning av medicinska data. I alla medlemsländer behöver mer personal rekryteras till vården, vilket är en verklig utmaning. Bra arbetsvillkor måste säkras i vården och kvalitetssäkrad utbildning.

Yttrandet Decent work worldwide SOC/727 debatterades i kombination med ett anförande av Heinz Werner Koller, direktör för ILOs regionala kontor för Europa och Centralasien. Koller sade att ILO välkomnar kommissionens meddelande om Decent work. Fortfarande finns många utmaningar i arbetslivet i hela världen. Koller nämnde särskilt ojämställdheten mellan kvinnor och män och uppmanade till ratifikation av C190. Han nämnde också betydelsen av direktivet om minimilön. I debatten tog ledamöter bland annat upp kafala-systemet i Qatar, vikten av att hållbarhetskapitlen i handelsavtalen tas på allvar och behovet av att se till att redan gällande ILO-normer respekteras. Inte ens i EU sker allt arbete under anständiga villkor, men förmodligen bättre än i övriga delar av världen. Hållbara leverantörskedjor är av yttersta vikt. Koller avslutade med det goda exemplet Uzbekistan där man lyckats motverka barnarbete och det är nu anständiga löner för bomullsplockare.

2 svar på ”EESKs första möte efter sommaren”

 1. Arne Johansson skriver:

  Människohandel måste bekämpas med alla medel tillgängliga.
  Offren för människohandel måste skyddas då de utnyttjas av människohandlare på alla sätt ekonomiskt , sexuellt och fysiskt. Hela situationen måste beaktas.

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej Arne,
   tack för din kommentar.
   Självklart håller jag med dig. Oskäligt utnyttjande av människor som lever i svårigheter måste bekämpas. Människohandel är helt enkelt ovärdigt ett anständigt samhälle.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading