Till lo.se Sök Meny
Synskadade bättre på att upptäcka bröstcancer

Synskadade bättre på att upptäcka bröstcancer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, förkortat EESK, delar årligen ut ett pris; Civil society prize, till ideella organisationer eller projekt som gjort särskilda insatser för att främja EUs grundläggande värden. 2017 års pris delades ut vid EESKs plenarsession i Bryssel i december.

Temat för 2017 var ”Innovative Projects to promote quality employment and entrepreneurship for the future of work”. Priset delades mellan fem vinnare från olika EU-länder, som alla gör innovativa insatser för att skapa goda arbetstillfällen för människor som annars har svårt att finna ett bra jobb.

Förstapriset gavs till Discovering Hands från Tyskland, som går ut på att synskadade medverkar vid undersökning av eventuell bröstcancer. Bröstcancer är den vanligaste och en av de mest dödliga cancerformerna. Mer än 360.000 kvinnor får varje år diagnosen i EU, och för över 90.000 av dem är utgången dödlig. Samtidigt finns det svårigheter för människor med funktionsnedsättning att få ett betalt arbete med goda villkor. Färre än hälften har ett arbete. Projektet utbildar blinda och synskadade under nio månader till medicinska taktila undersökare. Därefter kan de arbeta vid kliniker och sjukhus, samt vid Observing Hands centre i Berlin. Undersökningen är standardiserad och tar 30 minuter. Studier visar att dessa taktila undersökare upptäcker förändringar i bröstvävnad 30 procent oftare än läkare och de upptäcker även förändringar som är betydligt mindre i storlek än vad läkarna vanligtvis upptäcker genom traditionell undersökning. Tidig upptäckt betyder att cancern kan behandlas på mindre skadligt sätt och förbättrar patientens chanser till tillfrisknande avsevärt.

Övriga projekt som fick 2017 års pris var

  • Duo for a Job från Belgien, som går ut på mentorskapsprogram där en person över 50 år ger stöd åt en ung arbetssökande med invandrarbakgrund,
  • Laundry ID från Spanien som handlar om automatiserad hantering av vårdtagares tvätt, som sköts av människor med utvecklingsstörning,
  • Progetto Quid från Italien som handlar om textilåtervinning och engagerar människor med sociala svårigheter och
  • Revive Greece som hjälper nyanlända flyktingar och migranter att kunna använda digital information.

Mer information om Civilsamhällets pris och 2017 års vinnare finns på EESKs hemsida .

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading