Till lo.se Sök Meny
Europafacket laddar om

Europafacket laddar om

Idag startar Europafackets, ETUCs, trettonde kongress. Nära 400 ombud från fackliga organisationer i hela Europa samlas för att diskutera och besluta om vad vi ska göra gemensamt de kommande åren. Policy ska formuleras och ett handlingsprogram ska antas under fyra fullspäckade dagar i Paris. LO deltar med en delegation som består av representanter för LOs styrelse.

Temat för kongressen är ”A fair society Quality jobs and workers’ rights”; ungefär ”Ett rättvist samhälle, Jobb med goda villkor och arbetstagares rättigheter”. Ett rättvist samhälle är ett ambitiöst mål, som känns väldigt angeläget nu, när fattigdomen ökar i Europa och arbetslösheten ligger kvar på höga nivåer sedan länge.

Europafacket finns för att vara fackföreningsrörelsens enade röst i den europeiska debatten, och för att samordna facklig verksamhet över landsgränserna. Utmaningarna och den fackliga kampen är i mångt och mycket likartade, även om vi naturligtvis har olika vardag och förutsättningar i olika delar av Europa.

På kongressen kommer diskussionerna att fokusera på hur vi tillsammans blir starkare och kan hjälpas åt att förbättra villkoren i arbetslivet. Särskild kraft kommer läggas på hur vi kan motverka social dumpning; i en tid när jakten på billig arbetskraft leder till en nedåtgående spiral gäller det att enas och jobba tillsammans för bättre villkor istället för att konkurrera med varandra. Hur det ska lyckas är en verklig utmaning, när arbetslösheten är fortsatt rekordhög i många europeiska länder, när många som har ett jobb ändå inte tjänar tillräckligt för att försörja sig själva och sin familj och när ekonomin alltjämt är skakig. Europafacket kräver samlade investeringar för att få fart på tillväxten och för att skapa fler jobb med anständiga villkor.

LOs företrädare kommer vara aktiva i kongressdebatten och kommer att göra sitt bästa för att kongressen blir en kraftsamling, där Europas fackföreningsrörelse tar avstamp, redo att påverka samhällsutvecklingen i en mer rättvis riktning de kommande åren.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading