Till lo.se Sök Meny
ILO kräver respekt för arbetsmarknadens parter

ILO kräver respekt för arbetsmarknadens parter

ILO, internationella arbetsorganisationen, bygger på samverkan mellan tre parter; regeringar, arbetsgivare och fackliga organisationer. Idén är att frågor om arbetslivet måste lösas i samråd mellan politiker och arbetsmarknadens parter. Sådan samverkan måste fungera också i medlemsländerna, inte bara på internationella arenor, för att kunna göra skillnad i praktiken. Många länder åsidosätter detta, och låter regeringar och parlament besluta ensidigt om lagar och policyer som i allra högsta grad påverkar arbetsrätt och annat som hänger samman med arbetslivet.

Under den årliga arbetskonferensen, som pågår just nu, granskar ILOs tillämpningskommitté hur medlemsländer lever upp till sina åtaganden. Idag har tillämpningskommittén antagit den första omgången av slutsatser angående de första elva länderna som har behandlats i år. Ett av dessa är Serbien, som får kritik just för bristande trepartisk konsultation, och som rekommenderas av ILO att vidta åtgärder för att leva upp till sina åtaganden enligt konvention 144.

I debatten i förra veckan var jag en av talarna på den fackliga sidan. Jag sade bland annat att trepartssamråd utgör en grundläggande grundsten för ILO. Det är viktigt för tillämpningen och övervakningen av ILO-standarder i medlemsländerna. Det är ett värdefullt sätt att aktivt involvera parterna i lagstiftningsprocessen på områden som arbetsrätt och andra frågor som hänger samman med arbete, som pensioner och socialförsäkringar.

Trepartssamråd kan ske i olika former, men det måste vara väl utformat och det måste uppfylla förutsättningarna för det berörda landet. I Europeiska unionen finns det en europeisk ekonomisk och social kommitté, förutom de nationella strukturerna för trepartssamråd. EESK ger yttranden om alla relevanta EU-lagstiftningsförslag och politiska initiativ.
En av EU: s prioriteringar är att främja den sociala dialogen. För sex månader sedan proklamerades den europeiska sociala pelaren, som innefattar en aktiv social dialog inom sina 20 principer.
Det står att a
rbetsmarknadens parter ska höras om utformningen och genomförandet av ekonomisk, sysselsättnings- och socialpolitik enligt nationell praxis. De ska uppmuntras att förhandla om och ingå kollektivavtal i frågor som är relevanta för dem, samtidigt som deras självständighet ska respekteras, liksom rätten till kollektiva åtgärder. 

Detta markerar ett starkt engagemang för den sociala dialogen som ett grundläggande värde. Det nuvarande EU-ordförandeskapet, Bulgarien, har identifierat ett närmare samarbete med västra Balkan som en av dess prioriteringar. Exakt för två veckor sedan hölls ett toppmöte i Sofia, Bulgarien, med ledare från EU och länderna på västra Balkan, inklusive Serbien. Där var fokus på nära samarbete och strävan efter EU-medlemskap. Västra Balkan-länderna bekräftade sitt engagemang för europeiska värderingar och principer och visionen om ett starkt, stabilt och förenat Europa. 

Om Serbien vill vara en bra partner till EU och så småningom ett medlemsland uppmanar vi Serbien att iaktta ILO-standarder, inklusive konvention 144, i verkligheten, och visa att dess åtagande är seriöst och baserat på respekt för internationella normer.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading