Till lo.se Sök Meny
EESKs novemberplenum om krisbekämpning och samordning av sociala trygghetssystem

EESKs novemberplenum om krisbekämpning och samordning av sociala trygghetssystem

I förra veckan hade EESK sitt plenarmöte för november månad.

En fråga som ledde till intensiv debatt gällde kommissionens meddelande om ”Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning”. Kommissionens meddelande utgår från sysselsättningsriktlinjerna. Det handlar om förbättrad övervakning av sysselsättnings- och socialpolitiken, särskild sådan som kan påverka den makroekonomiska stabiliteten och den ekonomiska tillväxten. EESK säger att EUs sysselsättningspolitik måste i större utsträckning bidra till att stödja medlemsstaterna vid problem, Europeisk infrastruktur har stora behov av investeringar som kan skapa sysselsättningar. Därför uppmanas både privata och offentliga investeringar. Därtill betonas arbetsmarknadsparternas roll vid utformningen och genomförandet av sysselsättningspolitiken och den måste beaktas inom de nya ekonomiska styrformerna.

Ett annat yttrande som har betydelse för arbetande människor är ”Den externa dimensionen av EUs samordning av social trygghet”. Det handlar om kommissionens meddelande om samordning av social trygghet vid rörlighet över gränser också utanför EU, framför allt migrerande arbetstagare som kommer till EU, men även EU-medborgare som arbetar i tredje länder. EESK stödjer den externa dimensionen av samordning av socialförsäkring enligt meddelandet, i syfte att trygga arbetstagarnas rättigheter och för utveckling av en lojal konkurrens mellan företag i olika länder. Kommittén uppmanar rådet att ge kommissionen mandat att skynda på förhandlingarna med framväxande industriländer som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, Balkanländerna och grannländerna i Östeuropa samt med andra länder där det finns ett stort utbyte av arbetskraft med EU, för att ingå internationella avtal om samordning av social trygghet.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading