Till lo.se Sök Meny
EU-debatt i skuggan av Trump och Österrikes ordförandeskap

EU-debatt i skuggan av Trump och Österrikes ordförandeskap

EESK hade nyligen plenarmöte i ett sommarvarmt Bryssel. Mötet pågick precis samtidigt som NATO höll toppmöte. Såväl USAs president Trump som Turkiets president Erdogan var i Bryssel. Följaktligen var säkerhetsarrangemangen rigorösa.  Gatan där EESKs lokaler ligger stängdes av i timtal när presidenterna skulle passera. Fönster och dörrar i kvarteret och gångbron mellan EESKs byggnader hölls stängda under dessa tider båda dagarna. Inga storbildsskärmar fanns i centrala Bryssel, trots att Belgien spelade kvartsfinal i mot Frankrike i fotbolls-VM, eftersom folksamlingar skulle undvikas av säkerhetsskäl.

Östterike tog över som ordförandeland nu vid halvårsskiftet. Deras minister med ansvar för EU-frågor deltog vid EESKs plenarmöte och presenterade prioriteringarna för det österrikiska ordförandeksapet. Mottot är ”A Europe that protects”, som visar att Österrike prioriterar säkerhet framför alla andra frågor. Ministern sade att utmaningarna för EU är större än någonsin: bland annat Brexit, handelsfrågorna, den ekonomiska krisen och instabiliteten i grannskapet utgör en bakgrund. Därtill har vi spänningar inom EU. En stor konferens kommer anordnas på temat subsidiaritet 15-16 november. Skydd av de yttre gränserna överskuggar alla andra frågor.

EESK-ledamöter som deltog i debatten tog bland annat upp idén om en europeisk identitet då vi samlas kring gemensamma värden. EU är mer än en inre marknad, så de grundläggande värderingarna är inte förhandlingsbara och måste försvaras.  Arbetsgivarna tog upp att inriktningen för EUs arbete ska vara de stora frågorna som kräver gemensamma lösningar och som förbättrar konkurrenskraften. Schengen-samarbetet måste värnas.  Fackliga företrädare tog upp behovet av skydd mot social dumpning. Mottot om ett Europa som skyddar måste tolkas så att EU ska ge ett skydd så att människor har inkomst, tillgång till hälsovård och trygghet.

Bland de yttranden som antogs finns SOC/579 Situationen för kvinnor med funktionsnedsättning, ett förberedande yttrande på begäran av Europaparlamentet. EESK beskriver att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning utsätts för flerfaldig diskriminering. EU och dess medlemsstater uppmanas att genomföra FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att följa de rekommendationer som givits till EU från FNs ansvariga kommitté. EU och dess medlemsstater bör snabbt ansluta sig till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Man bör kriminalisera sexuellt våld och andra former av våld mot kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, vilket inbegriper att sätta stopp för tvångssterilisering. Bland kvinnor med funktionsnedsättning har betydligt färre anställning än andra grupper: endast 18,8 % enligt 2015 års jämställdhetsindex från EIGE. Den höga arbetslösheten bland kvinnor med funktionsnedsättning gör att de löper större risk för fattigdom och social utestängning och därmed är det svårare för dem att leva oberoende liv.

Dessutom påbörjades en diskussion om EESKs bidrag till nästa års debatt om EUs framtid, som kommer vara fokus för ett toppmöte i rumänska Sibiu våren 2019, efter Storbritanniens utträde och inför valet till Europaparlamentet. Sammanfattningsvis är det mycket som händer i EU-debatten.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading