Till lo.se Sök Meny
Bister omvärld när Belgien inleder EU-ordförandeskapet

Bister omvärld när Belgien inleder EU-ordförandeskapet

Bryssel upplevde ett snöfall utan motstycke ”i mannaminne” samma dagar som den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén höll plenarmöte 17-18 januari. Mötet handlade till stor del del om frågor som Belgien prioriterar när landet nu är ordförande i EUs mininsterråd under första halvåret 2024. Vi fick besök av två belgiska ministrar och en socialattaché vid Belgiens permanenta EU-representation, som presenterade sina prioriteringar och deltog i debatt med oss ledamöter i kommittén.

Belgien har valt ”Protect, Strengthen, Prepare” som sitt motto för ordförandeskapet. Som genomgående politisk prioritering har de bland annat att försvara rättsstatsprincipen. Vidare refererades till EUs grundläggande idé om att bygga fred och motverka krig. Som ett exempel på höjd europeisk beredskap framfördes arbetet som pågår med att knyta samman medlemsländernas energinät för att öka energisäkerhet och förbättra EU-ländernas krishanteringsförmåga.

En annan tematisk koppling mellan aktuell politik och fredsbyggande var yttrandet REX/578 om hantering av klimatförändringarnas och miljöförstöringens inverkan på fred, säkerhet och försvar. EESK anser att klimatförändringarnas inverkan innebär en ökad risk för och ett ökat hot mot freden och den europeiska och internationella säkerheten. Kommittén stöder kommissionens avsikt att ta hänsyn till problematiken kring klimat och säkerhet, men noterar att de geografiska, politiska och militära parametrarna för detta måste ringas in bättre. EESK anser att det är bråttom att investera i uppbyggnaden av motståndskraftig beredskap, bland annat genom att förbereda europeiska beslutsprocesser inför dessa typer av framtida spänningar. EU-institutionerna bör överväga att i unionens politik beakta de snabbt föränderliga biofysiska realiteterna (som människors liv och välbefinnande är beroende av) och den politiska samman­hållningen (både mellan medlemsstaterna och med EU:s grannländer och partner). EESK påminner om det europeiska projektets grundläggande uppdrag, nämligen att främja och bevara freden, och upprepar att detta är av yttersta vikt. För att lyckas med detta måste Europa intensifiera sina fredsbyggande insatser. Detta fredsfrämjande arbete är oupplösligt förbundet med bevarandet och främjandet av grundläggande rättigheter och av demokratin. Genom att beakta kopplingen mellan klimat och säkerhet strävar man efter att bevara dessa rättigheter, eftersom syftet med denna ansats är att upprätthålla och främja de grundläggande rättigheterna mot bakgrund av de utmaningar som osäkerheten kring klimatförändringarna ger upphov till för såväl individer som samhällen.

4 svar på ”Bister omvärld när Belgien inleder EU-ordförandeskapet”

 1. Arne Johansson skriver:

  Det var ett intressant motto som valts. För att leva upp till det tänker jag att ett av dom stora frågorna att ta hänsyn till är den okontrollerade migrationen till Europa som slaktar stora mängder människor varje år och med klimatet som det verkar utveckla sig så kommer det att bli ett större problem
  Jag har tänkt att man skulle bygga skolor på lämpliga platser som skulle kunna utbilda den personal som fattas i Europa och det fattas på många ställen.
  Jag tänkte att utbildningen skulle vara subventionerad av Europa men inte att den skulle garantera anställning. Utbildningen skulle ju också vara en tillgång för värdlandet

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar.
   Ja, nog är det ett motto som säger en hel del om vår omgivning och vad som prioriteras. Mycket kan rymmas i dessa ord.
   Med vänlig hälsning
   Ellen

 2. Bo Jonsson skriver:

  vad handelar det konkret om i dagens läge, gemensam upphandling av mediciner t.ex. ?

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar.
   Det kan säkerligen räknas dit, liksom andra former av förbättrad kommunikation och handelsvägar för att minska sårbarheten.
   Med vänlig hälsning
   Ellen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading