Till lo.se Sök Meny
EU-debatter om demokrati och rättvis omställning

EU-debatter om demokrati och rättvis omställning

Stora frågor debatterades i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén vid juni månads plenarmöte. Två kommissionärer gästade kommittén och deltog i debatterna: dels kommissionens vice ordförande Frans Timmermans, som har ansvar för klimat- och miljöfrågor, dels Didier Reynders, med ansvar för rättsstatsprincipen och rättsliga frågor.

Kommittén har nu sina möten i hybridform på grund av pandemin. Det betyder att en del ledamöter samlas i möteslokalerna i Bryssel, medan andra av oss kopplar upp oss digitalt i våra hem. Den som är intresserad kan alltid följa kommitténs plenarmöten, eftersom de sänds via EESKs hemsida.

I debatten om den gröna given framförde kommitténs ledamöter bland annat att den gröna omställningen måste kombineras med sociala satsningar och bli en rättvis omställning, som kallas ”just transition” på engelska.

Under debatten om rättsstatsprincipen tog kommissionären upp att kommissionen varje år utarbetar en rapport om hur rättsstatsprincipen tillämpas i EU som helhet och i vart och ett av de 27 medlemsländerna. I debatten tog ledamöter bland annat upp behovet av att journalister och aktivister i civilsamhällesorganisationer kan verka fritt utan hot och våld. Jag har deltagit i den arbetsgrupp som tog fram ett yttrande om EUs handlingsplan för demokrati. I yttrandet uttrycks oro för att rättsstatsprincipen åsidosätts i vissa medlemsländer, med åtgärder mot pandemin som motivering. Därtill föreslår kommittén satsningar på utbildning i demokrati och grundläggande rättigheter, som spelar en avgörande roll för att skydda demokratiska värden och aktivt medborgarskap, särskilt hos ungdomar.

Därtill debatterades och antogs ett yttrande om kommissionens förslag om en europeisk plan för att bekämpa cancer. Jag var en av arbetstagargruppens talare i plenum, och ingick i arbetsgruppen som tog fram förslaget till yttrande. Där betonade jag särskilt kopplingen mellan förbättrade åtgärder för god arbetsmiljö och planen för att bekämpa cancer. EESK välkomnar kommissionens plan. Även om om det är av yttersta vikt att förebygga cancer, så är det lika viktigt att EU och medlemsstaterna säkerställer tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet och rehabilitering efter behandlingen. En framgångsrik kamp mot cancer kräver internationellt samarbete. Ett område som EU kan och bör stötta är forskning om att hitta alternativ till skadliga ämnen och produkter.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading