Till lo.se Sök Meny
Hållbarhet och åtgärder mot diskriminering i aktuella EU-debatter

Hållbarhet och åtgärder mot diskriminering i aktuella EU-debatter

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK, höll plenarmöte 22-23 mars. En debatt handlade om Vägen framåt för EUs energipolitik. Ansvarig kommissionär, Kadri Simson, deltog. I debatten framhölls att Europa upplever minskad tillgång till energi och därmed högre energipriser, på grund av kriget i Ukraina. Energimarknaden behöver anpassas för ökad mångfald och för att minska utsläppen. Ledamöter framförde att medborgarnas behov måste sättas i centrum.

En debatt hölls om en stark, inkluderande och resilient arbetsmarknad med Italiens arbetsmarknads- och socialminister Marina Elvira Calderone. Hon tog bland annat upp att äldre måste få delta på arbetsmarknaden och därför behövs stöd. Jämställdhet innebär en stor potential på arbetsmarknaden. Yttrandet SOC/750 om likabehandlingsorgan antogs i samband med debatten. EESK välkomnar initiativet att ge likabehandlingsorganen rollen som förespråkare för rättigheter för personer som utsatts för diskriminering. EESK anser att diskriminering på flera grunder och i olika former bör beaktas i politik på både nationell nivå och EU-nivå, och gläds åt att det klargörs att tillgänglighet för alla också innebär att tillgänglighetskraven avseende personer med funktionsnedsättning måste beaktas. EESK rekommenderar att medlemsstaterna åläggs att rapportera om de åtgärder som vidtagits med avseende på deras samverkan med likabehandlingsorganen. EESK anser att det är mycket viktigt att respektera mångfalden av nationella rättsliga ramar i fråga om icke-diskriminering och att ta hänsyn till skillnader i hur arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer deltar i processen. EESK föreslår att man tar fram informationskampanjer om EU-rättigheter och respekt för mångfald, som kan genomföras på lokal nivå av nationella likabehandlingsorgan, med särskild uppmärksamhet på utsatta grupper, barn och ungdomar i skolan. EESK efterlyser regelbunden insamling och analys av disaggregerade data för övervakning av ojämlikhet och diskriminering.

Detta plenarmöte var det sista innan sedvanlig rotation görs på ledande poster inom kommittén vid halvtid i den femåriga mandatperioden. Nuvarande ordförande för kommittén heter Christa Schweng och representerar arbetsgivarna i Österrike. Vid nästa plenarmöte kommer en ny ordförande att tillträda. Han som är föreslagen kommer också från Österrike; den facklige representanten Oliver Röpke.

3 svar på ”Hållbarhet och åtgärder mot diskriminering i aktuella EU-debatter”

 1. Arne Johansson skriver:

  Att omvandla överskott av el till vätgas borde vara en bra väg att nå energiberoendet för länderna runt medelhavet. Detta tillsammans med den skugga som man också kan skapa så skulle man kunna förhindra uttorkning av marken och då kunna odla på fler arealer

 2. Bo Jonsson skriver:

  P.g.a. diskussionsklimatet tycker jag att du kunde mer i detalj klara ut att bristen på energi är ojämt fördelat över EU, Sveriges priser beror på marknadsprissättningen och inte brist i Sverige, men konsument konkurrens från de köpare som finns i Tyskland . För att lägga upp din artikel på mina sidor hade det varit bra med en sådan bisats.

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar. Blogginlägget innehåller kort referat av den debatt som fördes, så därför har jag inte lagt till något specifikt om Sverige.
   Med vänlig hälsning
   Ellen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading