Etikettarkiv: diskriminering

EU-debatt i skuggan av Trump och Österrikes ordförandeskap

avatar

EESK hade nyligen plenarmöte i ett sommarvarmt Bryssel. Mötet pågick precis samtidigt som NATO höll toppmöte. Såväl USAs president Trump som Turkiets president Erdogan var i Bryssel. Följaktligen var säkerhetsarrangemangen rigorösa.  Gatan där EESKs lokaler ligger stängdes av i timtal när presidenterna skulle passera. Fönster och dörrar i kvarteret och gångbron mellan EESKs byggnader hölls stängda […]

EESK om mänskliga rättigheter

avatar

Vid EESKs plenarsession i oktober antogs några yttranden som handlar om grundläggande rättigheter, det vill säga mänskliga rättigheter. För att bli verkliga behöver de stora orden omsättas i praktiken och det behövs även kontrollfunktioner för uppföljning av att principerna om grundläggande rättigheter efterlevs. SOC/536 om europeiska kontrollmekanismen för rättsstaten och grundläggande rättigheter tar upp att […]

Ta diskussionen – innan den uppstår

avatar

Idag hade LO premiär på en kort liten film. Den är naturligtvis gjord för att enkelt kunna spridas i sociala medier. Men inte bara så. Tanken är att den ska kunna användas som inledning på ett samtal om vardagsrasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Inte bara inom facket utan varhelst en sådan diskussion passar. Filmen är en […]

Personer med funktionsnedsättning får det allt tuffare

avatar

Jag vill påstå att det hos många politiker finns en övertro på att organisationsförändringar per automatik leder till en bättre och effektivare politisk måluppfyllelse. En rad olika organisationsförändringar har de senaste åren exempelvis genomförts på det funktionshinderpolitiska området. Nu föreslås ännu en organisationsförändring. I en promemoria som just nu är ute på remiss föreslås att delar av […]