Till lo.se Sök Meny
Socialförsäkring tema på möte EU-Indien

Socialförsäkring tema på möte EU-Indien

Måndag och tisdag denna vecka hölls ett formellt möte i Bryssel mellan EU och Indien, på temat socialförsäkring. Deltagare var representanter från EU-kommissionen och Indiens arbetsmarknadsdepartement, och företrädare för arbetsgivare och fackliga organisationer. Jag var med i den europeiska fackliga delegationen.
De officiella företrädarna från Indien berättade bland annat att över 90 procent av alla som arbetar i Indien gör det i den så kallade informella, eller oorganiserade, ekonomin. Bara cirka 6 procent av dem har något socialförsäkringsskydd. EU-kommissionens representanter berättade bland annat om ”Social Investment Package”, kommissionens politiska satsning på effektivisering av medlemsstaternas socialpolitik.
Ett område som EU och Indien har gemensamt intresse av är implementeringen av ILOs rekommendation nummer 202 om ”Social Protection Floors”, grundläggande social trygghet.
I mitt anförande tog jag upp de två områden där rekommendationen är särskilt relevant ur ett europeiskt arbetarperspektiv. Det första är att social trygghet ska omfatta alla som bor i ett land, allt viktigare ju fler som måste flytta över gränser för att kunna försörja sig. Det andra är att rekommendationen uppmanar alla länder att se var det finns brister i befintliga trygghetssystem och att åtgärda bristerna. Även i länder med väl utbyggda socialförsäkringar kan skyddet brista för dem som behöver det mest, som till exempel när arbetslöshetsförsäkringen innehåller kriterier som är så hårda att majoriteten av de arbetslösa inte har rätt till ersättning! Alltså innehåller rekommendationen en uppmaning till alla länder, både utvecklingsländer och länder med en lång tradition av utbyggda socialförsäkringar att kontinuerligt förbättra sina sociala trygghetssystem.
Avslutningsvis tog jag upp det fackliga kravet att Social Protection Floors ska ingå i de nya målen för hållbar utveckling, som ska gälla efter de så kallade Millenniemålen (för info om dessa se www.millenniemalen.nu) som har 2015 som tidsgräns, där bland annat halvering av världens fattigdom ingår. Social trygghet är enligt facket ett gott verktyg för en rättvisare värld, och ett skydd mot fattigdom och ekonomisk osäkerhet.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading