Till lo.se Sök Meny
Europeisk strategi för äldre kan vara bra för alla

Europeisk strategi för äldre kan vara bra för alla

Under plenarmötet 12-13 juli med europeiska ekonomiska och sociala kommittén, hade vi en debatt om en europeisk strategi för äldre personer. Kommissionens vice ordförande Dubravka Suica, med ansvar för frågor om demokrati och demografi, deltog. Suica sade bland annat att EUs demografiska landskap förändras snabbt. Befolkningen består i allt högre grad av fler äldre än yngre tack vare att medellivslängden ökat men också på grund av lägre födelsetal nu än tidigare. Synen på äldre måste förändras från att se äldre som en börda och istället se äldre personers potential och att äldre utgör en tillgång. Suica använde uttrycket ”åldras med värdighet”. EESK hade tagit fram ett yttrande på temat en europeisk strategi för äldre, på begäran av det spanska ordförandeskapet. Jag var en av ledamöterna som ingick i arbetsgruppen som skrev förslaget till yttrande och jag deltog också i debatten med kommissionens vice ordförande. I mitt inlägg tog jag upp att för att det ska vara möjligt att arbeta längre, måste arbetslivet utformas så att man kan kombinera förvärvsarbete och familjeliv under livets olika faser. Till exempel behövs tillgång till barnomsorg av god kvalitet för att inte bara föräldrar ska kunna jobba, utan också mor- och farföräldrar. Strategin för äldre personer måste innebära satsningar som gör samhället människovänligt och bra för alla generationer.

Ett antal yttranden som handlade om tillgång till vatten behandlades också. Tillgång till rent vatten är en grundläggande rättighet, men inte ens inom EU har alla invånare sådan tillgång. Användningen av vatten måste effektiviseras, inte minst inom industrin, för att tillgången till vatten ska säkras för alla.

Skyddsregler för konsumenter togs upp i yttrandet om annonsering genom influencers. EESK anser att EU-reglering vore lämplig för att reglera den dubbla verksamhet som influencers ägnar sig åt, som annonsörer och säljare. Det behövs skydd mot illegal verksamhet, bättre konsumentskydd, ökad tydlighet och skadeståndsrättsligt ansvar också för administratörer av plattformar och sociala media som influencers använder sig av för att utöva sin verksamhet. Särskilt skyddslagstiftning behövs avseende högriskprodukter, som exempelvis finansiella tjänster.

2 svar på ”Europeisk strategi för äldre kan vara bra för alla”

 1. Arne Johansson skriver:

  Äldres plats och inflytande i samhället måste få mer uppmärksamhet det behöver också innehålla arbetsförhållanden och det behov av service som en högre ålder ibland innebär. Högre ålder innebär emellertid inte alltid dålig hälsa och det behöver tas med i debatten. Anhörig vård är också ett fenomen som behöver belysas med allt vad det innebär.
  Dricksvatten kommer att bli en bristvara och det måste ges mer uppmärksamhet och det är förmodligen brådskande.
  Konsument skydd och bedrägerierna ökar i samhället denna företeelse behöver kontrolleras bättre mer uppmärksamhet mer polisengagemang och snabbare reaktion från samhället.

  1. Ellen Nygren skriver:

   Tack för din kommentar!
   Med vänlig hälsning
   Ellen

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading