Till lo.se Sök Meny
Jämställdhet i fokus på EESKs julimöte

Jämställdhet i fokus på EESKs julimöte

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén höll sitt plenarmöte för juli månad i en dallrande sommarvärme. Från och med nu hålls alla plenarmöten helt fysiskt igen efter den tillfälliga lösningen med digitala uppkopplingar som föranleddes av pandemin.

Tjeckien är nu ordförandeland för EU resten av året. Direkt efter blir det Sveriges tur att hålla i ordförandeklubban första halvåret 2023. Den tjeckiske utrikesministern Jan Lipavsky presenterade landets prioriteringar för ordförandeskapet. Tjeckien kommer bland annat att fokusera på uppföljning av konferensen om Europas framtid, hantering av klimathotet, frågor kring energiförsörjning och energipriser. Tjeckien kommer agera för att stärka EUs förmåga att agera globalt för att försvara europeiska intressen och hantera ansvaret för att främja ett fredligt och demokratiskt styrelseskick.

Ett tema som debatterades var jämställdhet mellan män och kvinnor. Ett så kallat förberedande yttrande har tagits fram på uppdrag av det tjeckiska ordförandeskapet om just jämställdhet. Jag var en av ledamöterna som ingick i arbetsgruppen som formulerade yttrandet, och jag deltog också i debatten på temat under plenarmötet. Mitt huvudbudskap var att fastän jämställdhet är ett värde och mål som är inskrivet i EUs fördrag och diskriminering är förbjudet, så finns fortfarande skillnader mellan mäns och kvinnors situationer. Kvinnor är hälften av befolkningen. Kvinnor och män är likvärdiga medborgare. Alltså borde kvinnor ha halva makten och hela lönen, men så är inte fallet. Därför behöver mer göras. Ett viktigt verktyg för jämställda löner och villkor i arbetslivet är kollektivavtalsförhandlingar. Jämställdhetsperspektivet måste genomsyra många politikområden och integreras i alla typer av beslut.

4 svar på ”Jämställdhet i fokus på EESKs julimöte”

 1. Isedora Kelly skriver:

  There is a more significant lack of equality towards
  ethnic groups in Sweden than between men and women. A much greater inequality between ethnic Swedish women and minority women.

  Why do ethnic Swedes believe that while Swedish men gladly discriminate against their wives, mothers, sisters and daughters, they would never consider discriminating against a black woman?

  Oh, I forgot, we are not discriminated against; we are just poorly educated and aspire to live on government benefits. Besides, we are not accustomed to working; since slavery ended, we have sat a home listening to the birds while we send our children out to work.

  I came to Sweden in 1994. In 2004, my education was finally accepted, and now people wonder why it took me so long to find work.

  1. Ellen Nygren skriver:

   Tack för din kommentar.
   Allas lika värde är ett grundläggande värde, som måste omsättas i praktiken och genomsyra politiska beslut och konkreta handlingar. Ännu finns osakliga skillnader i hur olika grupper av människor behandlas och diskriminering förekommer. Mycket återstår att göra. LO står upp för allas lika värde och arbetar för ett rättvist samhälle som är både jämställt och jämlikt.

 2. Arne Johansson skriver:

  Jämställdhet borde vara en hörnsten i ett rättvist samhälle

  1. Ellen Nygren skriver:

   Precis! Och det är inskrivet i EUs fördrag som grundläggande värdering.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading