Till lo.se Sök Meny
EU, civilsamhället och omvärlden

EU, civilsamhället och omvärlden

Juni månads plenarmöte i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén var det sista som möjliggjorde deltagande via digital uppkoppling. Från och med juli hålls alla plenarmöten i vanlig form igen, med personlig närvaro i möteslokalen. Det digitala mötesformatet har varit till nytta när det inte varit möjligt att resa och träffas på riktigt under pandemin. Men debatterna har varit begränsade och de tekniska utmaningarna många med digitala och hybrid-möten, med deltagare från 27 länder och tolkning mellan olika språk. En dansk kollega förutspådde att nästa vinnande bidrag i Eurovision Song Contest skulle heta ”Can you hear me, can you see me?”, eftersom det var så alla deltagare började sina inlägg under dessa digitala möten.

På detta plenarmöte hölls tre tematiska debatter med inbjudna talare. En handlade just om digitala rättigheter och principer. När internet växte fram hade beslutsfattare en tilltro till att internet skulle utvecklas positivt utan reglering. Nu har de största IT-företagen större ekonomisk omslutning än många nationalstaters ekonomier. Det har lett till en maktförskjutning, så att de stora IT-företagen kan diktera villkor för etablering och reglering. Ledamöter från arbetstagargruppen tog i debatten upp behov av reglering till skydd för användarna och arbetstagarna.

Nästa debatt handlade om den nyligen avslutade konferensen om Europas framtid. Kommissionens vice ordförande Dubravka Suica, som har ansvar för demokratifrågor, deltog. Suica sade bland annat att det organiserade civilsamhället är en grundsten i EUs uppbyggnad och utveckling. Förändringar av EUs fördrag kan behövas i framtiden, men är inget självändamål. Europa står inför stora utmaningar och bevarande av demokratin är av yttersta vikt.

Slutligen hölls en debatt om situationen i Ukraina med deltagande av Ukrainas EU-ambassadör och representanter för ukrainska frivilligorganisationer, som nu verkar i exil. De ukrainska företrädarna betonade att de ser fram emot ett positivt besked om Ukrainas önskan att få status som ansökarland till EU nu vid det toppmöte som hålls 23-24 juni, eftersom det skulle betyda mycket för framtidstron bland Ukrainas befolkning.

Den som vill läsa mer utförligt om plenarmötet hittar info på följande länk:

570th Plenary session 15-16 June 2022 | European Economic and Social Committee (europa.eu)

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading