Till lo.se Sök Meny
Vad har EU gjort för arbetstagarna (och vad gör facket i EU)?

Vad har EU gjort för arbetstagarna (och vad gör facket i EU)?

Europafackets kongress pågår i Wien. Under den sista veckan av politisk slutspurt inför valet till Europaparlamentet möts fackliga företrädare från 90 nationella fackliga organisationer och 10 branschfederationer från 38 länder. Här ska linjer stakas ut för samarbetet under de kommande åren. Fokus ligger på bra jobb och löner, grön omställning, social rättvisa och demokrati.

Facket startade som en demokratirörelse, med krav på inflytande och värdiga villkor på arbetsmarknaden. Vi har stora framgångar i ryggen men än behövs facket som motkraft – ingen seger är för evigt vunnen. De europeiska facken måste fortsatt hävda grundläggande rättigheter om organisering, representation, förhandling, jämställdhet och antidiskriminering.

Genom EU-samarbetet har löntagare rättigheter som kanske numer känns självklara men som föregicks av kamp och förhandling. Fack och arbetsgivare har gemensamt jobbat fram grundläggande nivåer på till exempel arbetstid och föräldraledighet. Men även inom den politiska sfären har framsteg gjorts: under året som gått skedde ett genombrott i skyddet för transportarbetare och för att förhindra fusk och utnyttjande av utländska åkare, vi har nya skyddsregler mot cancerogena ämnen på jobbet och för att stoppa lönedumpning ska alla som jobbar på samma arbetsmarknad ha lika lön för lika arbete. Framgångar på den politiska arenan som står i samklang med fackets strävan efter schyssta villkor på arbetsmarknaden.

Handelspolitiken är gemensam inom EU och har varit särskilt omdiskuterad på senare tid. Många jobb påverkas och här kan nämnas att EU har moderniserat både handelsavtal och skyddsinstrument med större fokus än tidigare på jobben. Hållbarhetskapitel har införts, och 2018 vidtog EU hela 135 korrigerande åtgärder för importen till Europa, vilket uppskattas ha skyddat 320 000 arbetstillfällen i berörda sektorer (läs mer i EU-kommissionens faktablad ).

För miljontals européer är livet en kamp. Låg inkomst, slitsam arbetsmiljö, osäker anställning och arbetslöshet. EU-samarbetets legitimitet påverkas av i vilken utsträckning floden lyfter alla båtar. Därför är EUs nya sociala pelare viktig. Den antogs enhälligt under toppmötet i Göteborg 2017, och formulerar 20 principer som medlemsländernas politiker nu ska rätta sig efter. Europafacket ställer sig positiva till pelaren vars syfte är att medlemsländerna ska bli bättre på rättvisa arbetsvillkor och jämlika livschanser. Men en av de viktigaste faktorerna för att stärka Europas arbetskraft, är Europafackets krav på att grundlagsskydda arbetstagarnas rättigheter. Via ett så kallat socialt protokoll vill man att människors möjligheter och rättigheter på arbetsmarknaden ska väga minst lika tungt som företagens rättigheter på den inre marknaden. Den rätten finns inte idag.

Under fyra dagar samlas fackliga representanter för att genom samarbete över gränserna bli än mer effektiva på att utveckla arbetsmarknaden till att bli verkligt hållbar för Europas arbetstagare. En samordning på europeisk nivå som kokar ner på den dagliga miljö som möter en busschaufför, en kallskänka, en CNC-operatör, en butiksanställd. Viktigare saker går knappast att ägna sig åt.

Följ EFS-kongressen på LOs hemsida

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading