Till lo.se Sök Meny
Första verkliga mötet EU-Vietnam om frihandelsavtalets hållbarhetsdelar

Första verkliga mötet EU-Vietnam om frihandelsavtalets hållbarhetsdelar

EU och Vietnam har ett frihandelsavtal sedan 2020. Det förkortas EVFTA; EU – Vietnam Free Trade Agreement. Enligt avtalet ska vardera sidan utse en så kallad Domestic Advisory Group, förkortat DAG, som består av företrädare för civilsamhällesorganisationer och som har till uppgift att övervaka implementeringen och tillämpningen av de delar av frihandelsavtalet som ställer upp miljömässiga och arbetsrättsliga krav. Jag är en av personerna som ingår i EUs DAG för detta avtal. Sedan EVFTA trädde i kraft har vi endast haft digitala möten, på grund av pandemin. Men i förra veckan anordnades för första gången fysiska möten mellan våra respektive DAGs. Detta ägde rum i Hanoi. Dels hade vi ett möte mellan de två DAGs, dels fick företrädare från våra grupper delta vid ett möte mellan företrädare för EU-kommissionen och Vietnams regeringstjänstemän om tillämpningen av EVFTA och slutligen hölls ett så kallat Joint Forum med fler företrädare för det organiserade civilsamhället.

EUs DAG antog i anslutning till dessa möten ett uttalande. Vi menar att detta möte bygger en god bas för fortsatt samarbete och att civilsamhällesorganisationerna kan bidra med erfarenheter från verkligheten, som blir ett tillägg till det perspektiv som politiker och tjänstemän har på handelsavtalet och dess tillämpning.

EUs och Vietnams DAGs antog dessutom ett gemensamt uttalande. Vi betonar att civilsamhällesorganisationerna spelar en viktig roll för EVFTA. Grupperna har gemensamt beslutat att inrätta en arbetsgrupp med anledning av det nya EU-förslaget om ett regelverk för så kallad due diligence; företagens tillbörliga aktsamhet. Utifrån erfarenheterna hur avtalsparterna hanterar frågan om tillämpning av internationella arbetsrättsliga normer, föreslås att en ”roadmap” ska utarbetas i fråga om implementering av miljömässiga standarder också. Vidare påminner båda DAGs avtalsparterna om deras åtagande att ratificera och implementera ILOs grundläggande konventioner, inklusive konventionerna 155 och 187 om arbetsmiljö, som sedan i år räknas till dessa.

6 svar på ”Första verkliga mötet EU-Vietnam om frihandelsavtalets hållbarhetsdelar”

 1. Bo Jonsson skriver:

  Det kunde vara intressant att få veta om fackliga organisationer och vilka ingick i Vietnams DAG? OCH vad ITUC har för kontakter med dem?

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   En företrädare för the Institute for Workers and Trade Unions (IWTU) finns med i Vietnams Domestic Advisory Group avseende frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam.
   Här är en länk till en vietnamesisk officiell hemsida som beskriver sammansättningen av den vietnamesiska gruppen:
   https://moit.gov.vn/en/news/latest-news/evfta-domestic-advisory-group-has-three-more-members.html
   Vilka kontakter som ITUC har känner jag tyvärr inte till.
   Med vänlig hälsning
   Ellen

 2. Arne Johansson skriver:

  Samarbetets projekt mellan länder och organisationer som EU är mycket bra för att få en bra utveckling inom rättigheter för arbetaren och medborgarna

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej!
   Tack för din kommentar. Ja, samarbete för en god utveckling inom områden som exempelvis miljöhänsyn och arbetstagares rättigheter är just vad hållbarhetskapitlen i EUs frihandelsavtal syftar till, explicit genom dessa Domestic Advisory Groups.
   Med vänlig hälsning
   Ellen

 3. Bo Jonsson skriver:

  Eftersom ITUC gör årliga redovisningar av alla länders fackliga rättigheter kunde det väl vara av intresse att ha utbyte, men det kanske fanns någon från ETUC med i din grupp. Denne har ju närmare till ITUC?

  1. Ellen Nygren skriver:

   Hej, vi tre fackliga företrädare från EU DAG som deltog på plats i Hanoi representerar alla organisationer som är medlemmar i ETUC: LO, FO och IndiustriAll.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading