Till lo.se Sök Meny
EESK om anständiga arbetsvillkor

EESK om anständiga arbetsvillkor

EESKs plenarmöte för maj månad håller just på att avslutas. Två yttranden som gäller arbetslivets villkor har debatterats och antagits.

REX/462 om Arbete på skäliga villkor inom globala leveranskedjor; EESKs yttrande kommer vara ett bidrag till den allmänna debatten på temat vid ILOs internationella arbetskonferens i juni, och därtill bidra till debatten som förs i EU om frågor kring handel, mänskliga rättigheter och arbets- och miljönormer. Yttrandet tar upp att EU insett den ökade betydelsen som europeiska företag har i globala leveranskedjor och betonar handelsavtalens betydelse. Frågor om arbete på skäliga villkor i globala leveranskedjor är en central fråga för alla offentliga och privata aktörer som är delaktiga på nationell och internationell nivå.

EESK rekommenderar samarbete mellan internationella organisationer och andra relevanta aktörer. En enhetlig strategi för offentliga myndigheter vore positivt. Yttrandet lyfter fram OECDs riktlinjer för multinationella företag som gott exempel, bland andra. EESK rekommenderar att kommissionen antar en ambitiös strategi för att inre och yttre politik (upphandling, märkning, handel och utvecklingssamarbete med mera) främjar arbete på skäliga villkor i leveranskedjor.

SOC/533 om Anställningsförhållandenas föränderliga natur och konsekvenserna för att bibehålla en levnadslön samt den tekniska utvecklingens inverkan på det sociala trygghetssystemet och arbetsrätten är framtaget på begäran av det nuvarande nederländska ordförandeskapet i rådet och det kommande slovakiska ordförandeskapet. Yttrandet är tänkt att bidra till att analysera de senaste trenderna inom sysselsättningsområdet som leder till mer flexibla anställningsformer. Den senaste tidens diskussioner om tjänsteleverantören Uber har startat en offentlig debatt om hur anställningsförhållandena förändras. EESK uppmanades att undersöka anställningsförhållandenas föränderliga natur och kopplingen till anständiga löner och att lämna politiska rekommendationer om hur det borde regleras.

EESK anser att man bör prioritera utvecklingen av sociala välfärdsmodeller som är anpassade för att täcka in mer flexibla anställningsformer, och detta bör beaktas vid utvecklingen av EUs pelare för sociala rättigheter. EESK rekommenderar klargörande av mellanhändernas rättsliga ställning på arbetsmarknaden, att man tar itu med frågor om reglering av ansvar för olyckor, skador och bristfälliga tjänster i samband med online-plattformar, att det klargörs hur EUs befintliga bestämmelser om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen är tillämpliga på nya anställningsformer, att yrkesinspektionerna garanteras en roll, att riktlinjer utarbetas för att förtydliga villkor för beskattning och socialförsäkring, och att man inför andamålsenliga rättigheter och skydd för att undvika ökande inkomstklyftor och minskade disponibla inkomster.

 

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading