Till lo.se Sök Meny
EESK försvarar Schengen och den fria rörligheten

EESK försvarar Schengen och den fria rörligheten

Vid EESKs plenarmöte 17 – 18 februari fördes en debatt om att försvara Schengensamarbetets landvinningar. EESK antog en deklaration om detta.

I debatten sades bland annat att Schengen är en symbol för det Europa vi vill leva i. Vi behöver skydda de yttre gränserna och satsa på integration på arbetsmarknaden. De problem som finns beror på brister hos medlemsstaterna, och inte brister i själva Schengen-överenskommelsen.

Det behövs bättre samordning mellan medlemsstaterna. Den fria rörligheten har stor betydelse för ekonomiskt utbyte och tillväxt.

För bara några år sedan var det inte någon som ens kunde föreställa sig att Schengen skulle bli ifrågasatt.

De debattörer som fokuserade på marknaden betonade att handelsvolymen ökar med Schengen. Andra tog upp rättighetsperspektivet; att ingen får diskrimineras. Jag talade från ett svenskt fackligt perspektiv, om att det behövs gemensamma europeiska lösningar för att bevara den fria rörligheten inom Schengen-området.

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading
+

Prenumerera på inlägg

Ange din mailadress och få en notifikation när nya inlägg publiceras.

Loading